Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2011
Ședința din 17 februarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.148 din 25 ianuarie 2011 cu privire la aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2011.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1310 din 3 mai 2010 cu privire la modificarea articolului 53 al Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3572 din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova - art.5; Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova - art.16, 174, 179, 18 ş.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2413 din 6 septembrie 2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la poliţie – art.3; Legea cu privire la arme – art.13; Legea securităţii statului – art.8; ş.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1686 din 3 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (art.1, art.2, art.3 ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.146 din 25 ianuarie 2011 pentru numirea unor membri în Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2267 din 6 august 2010 pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.404, 412).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1907 din 25 iunie 2010 pentru completarea articolului 42 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat.
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2420 din 7 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
12. Dezbaterea și scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de Hotărîre nr.309 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.268 din 7 februarie 2011 privind importul unor autovehicule.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.411 din 17 februarie 2011 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului.
15. Dezbaterea și aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului din 24 februarie – 4 martie 2011.
16. Răspuns la întrebările deputaților.
17. Întrebări.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră. Începem ședința plenului Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Veronica Abramciuc, Gheorghe Mocanu, Maria Postoico, Victor Popa – în delegație, Constantin Starîș.
Domnul Marian Lup
...