Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 3 aprilie 2014
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, înaintate
de către Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la ședința din
28 martie 2014. Proiectul nr.134 din 28 martie 2014:
– prezentarea raportului asupra activității Guvernului. (Raportor – domnul
Iurie Leancă, Prim-ministrul Republicii Moldova);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luări de cuvînt;
– respingerea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului.
3. Cuvîntul de încheiere al domnului Iurie Leancă, Prim-ministrul
Republicii Moldova.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Vieru Boris – din
2
motive de sănătate; Diacov Dumitru, Gorilă Anatolie – la cerere. Scuzați, domnul
Gorilă este prezent. 99 de deputați.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova .)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința de astăzi, vă aduc la cunoștință că, în perioada
premergătoare, și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru Oleg Țulea. Haideți
să-l felicităm, să-i dorim la mulți ani, sănătate și succese în activitate. (Aplauze.)
Domnilor deputați,
Aveți propunerea Biroului permanent privind ordinea de zi. De asemenea, vă
aduc la cunoștință că Biroul permanent propune ca primul subiect din ordinea de
zi, și anume moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului, să-l examinăm în
cadrul unei ședințe separate, după care, deci tradițional, la următoarea ședință vom
dezbate propunerile privind modificarea ordinii de zi și vom dezbate toate
subiectele pe care le avem.
Deci eu vreau să supun votului plenului Parlamentului această propunere.
Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea deputaților au acceptat această
propunere.
Și acum, stimați colegi, urmează să stabilim și procedura conform căreia
vom dezbate moțiunea de cenzură și deja avem experiență în acest domeniu. Vreau
să îl întreb pe domnul Prim-ministru de cît timp are nevoie pentru prezentarea
raportului? 15 minute, da?
După care urmează, să stabilim timpul pentru întrebări și răspunsuri. Care
sînt propunerile fracțiunilor la acest subiect? O oră. O oră tradițional, tot timpul noi
așa și am procedat. Și, bineînțeles, se vor înscrie și deputații, cei care doresc, cu
luări de cuvînt, după care, eventual, dacă este cazul, un cuvînt de încheiere din
partea Guvernului. Deci aceasta este procedura.
De procedură.
Domnule Reidman,
Vă rog.
Domnul Oleg Reidman:
Da. Mersi.
Господин Председатель,
Для того, чтобы этот вопрос обсуждался по-деловому и согласно
содержанию нашего предложения о вотуме недоверия мы просили бы, чтобы
докладчик сосредоточился исключительно на теме, выраженной в вотуме
недоверия Правительству.
Спасибо.
Domnul Igor Corman:
A fost o sugestie pentru domnul Prim-ministru.
3
Stimați colegi,
Voi supune votului procedura propusă. Cine este pentru rog să voteze.
Majoritatea deputaților au acceptat această propunere.
Domnule Prim-ministru,
Vă invit la tribuna centrală.
Vă rog.
Domnul Iurie Leancă:
Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului,
Stimați deputați,
Onorată asistență,
Nu s-au scurs nici 2 luni din ziua de 1
...