Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 4 aprilie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Audieri parlamentare privind investigarea evenimentelor din 7 aprilie
2009.
Raportori: Dorin Recean, ministrul Afacerilor Interne;
Mihai Balan, Directorul Serviciului de Informații și Securitate;
Corneliu Gurin, Procurorul General al Republicii Moldova.
Întrebări – răspunsuri.
Luări de cuvînt.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.135
din 2 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.422
din 29 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26,32, 321 ș.a. ; Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.461,48).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.127
din 26 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.20, 35, 54 ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.4, 28; Legea
privind plata pentru poluarea mediului – art.11 ș.a.). Pentru lectura a doua,
proiectul nr.127 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.64 din 14 februarie 2014
pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV
din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, inițiativă legislativă a deputaților
V. Șova, O. Reidman, O. Domenti.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.45 din 7 februarie
2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării. Proiectul de Lege nr.45
din 7 februarie 2014 a fost dezbătut și raportul a fost prezentat în cadrul unei
ședințe anterioare. La ședința din 4 aprilie 2014 proiectul este supus doar votului.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.50 din 10 februarie
2014 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca
2
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Agricultura Competitivă în Moldova”. Proiectul de Lege nr.50 din 10 februarie
2014 a fost dezbătut și raportul a fost prezentat în cadrul unei ședințe anterioare.
La ședința din 4 aprilie 2014 proiectul este supus doar votului.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.76 din 27 februarie
2014 privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Proiectul de Lege nr.76
din 27 februarie 2014 fost dezbătut și raportul a fost prezentat în cadrul unei
ședințe anterioare. La ședința din 4 aprilie 2014 proiectul este supus doar votului.
10. Anunțarea unei pauze în cadrul ședinței din ziua de 4 aprilie 2014
pînă joia viitoare (10 aprilie 2014).
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Vieru Boris –din motive de sănătate; Diacov Dumitru,
Petrenco Grigore, Tkaciuk Mark – la cerere.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
...