Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 15 mai 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.123 din
25 martie 2014 pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre
statutul deputatului în Parlament. A fost prezentat raportul Comisiei juridice,
numiri și imunități.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.376 din
23 septembrie 2013 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
5. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.161 din 18 aprilie
2014 privind stingerea unor datorii față de bugetul public național. Respingerea
proiectului de Lege nr.161.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.172 din 8 mai 2014 privind importul unui autovehicul.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.451 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.). A fost
prezentat raportul Comisiei juridice, numiri și imunități.
8. Anunțarea unei pauze în cadrul ședinței din ziua de 15 mai 2014 pînă la
16 mai 2014, ora 10.00.
Ședința începe la ora 14.05
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistati de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună ziua, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței plenului Parlamentului, din totalul celor 101
de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații:
Grișciuc Simion, Mocanu Gheorghe, Palihovici Liliana, Vremea Igor – în
delegație, Vieru Boris – din motive de sănătate, Agache Angel – la cerere, Starîș
Constantin.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
În primul rînd, eu aș vrea, în numele tuturor colegilor din Parlament, să
exprim sincere condoleanțe colegului nostru, deputatului Angel Agache în legătură
cu trecerea în neființă a mamei sale Iulia Agache. Dumnezeu să o odihnească în
pace.
Astăzi, 15 mai, sînt și două zile internaționale pe care le sărbătorim și noi,
este vorba de Ziua Internațională a Familiilor și Ziua Latinității. Felicitări tuturor
cetățenilor cu aceste sărbători.
De asemenea, în perioada premergătoare ședinței de astăzi, mai mulți colegi
de ai noștri și-au sărbătorit ziua de maștere. Este vorba de domnul Ion Balan,
domnul Gheorghe Popa, doamna Tatiana Botnariuc și domnul Iurie Muntean. Să le
urăm la mulți ani, să le dorim multă sănătate și succese în activitate. (Aplauze.)
Și acum, stimați colegi, urmează să discutăm, să aprobăm ordinile de zi ale
ședințelor de astăzi și de mîine ale Parlamentului. Proiectul a fost prezentat de
către Biroul permanent. Conform prevederilor Regulamentului, în Prezidiu au
parvenit mai multe propuneri și, în ordinea în care au fost transmise, le voi propune
atenției dumneavoastră.
În primul rînd, este vorba de o solicitare, semnată de cinci deputați, care
vizează includerea în ordinea de zi …
Aveți un anunț din partea Fracțiunii?
Doamnă Postoico,
Vă rog.
Doamna Maria Postotoico:
Da. Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Noi cunoaștem că, conform Regulamentului Parlamentului, ședințele plenare
se desfășoară în fiecare zi de joi și de vineri. În zilele
...