Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 15 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1686
din 3 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie
1997 privind societăţile pe acţiuni (art.1, art.2, art.3 ş.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2534
din 21 septembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.1491-XV din
28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova
(art.5, 6, 7 ş.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2268
din 6 august 2010 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.612 din 9 martie 2011
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor prin
care a fost votată şi semnată Legea nr.176-XVIII din 15 iulie 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.817 din 30 martie
2011 privind demisia unui deputat în Parlament.
Ședința începe la ora 10.19.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Se anunță o scurtă pauză. Vom începe ședința la 10.30.
P A U Z Ă
*
* * *
2
D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Vreau să invit Secretariatul, pentru a anunța prezența în sală.
Doar o clipă, stimați colegi, să vină Secretariatul să ne dea informațiile
privind înregistrarea deputaților. Eu văd vizual că cvorumul este, dar e nevoie de
fixat acest lucru în stenogramă.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă informez că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul
celor 101 de deputați, si-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Corina Fusu, Valeriu Ghilețchi, Ana Guțu, Stella Jantuan, Liliana
Palihovici, Grigore Petrenco – în delegație; Victor Popa – din motive de sănătate;
Tatiana Botnariuc, Iurie Chiorescu, Oleg Garizan, Mihai Ghimpu, Valeriu Guma,
Mihail Poleanschi, Vladimir Voronin.
Domnul Marian Lupu:
Deci cu această mică rectificare, o persoană care este în sală s-a înregistrat,
88 de deputați prezenți în sală, constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi.
Rog să onorăm Drapelul Țării, stimați colegi. (Se onorează Drapelul de Stat
al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Microfonul nr.4.
Domnul Vladimir Hotineanu – Fracțiunea PLDM:
Mult stimate domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Îmi permiteți să fac pentru stenogramă o precizare la proiectul nr.678, Legea
fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2011, care a
fost adoptat de Parlament la data de 31 martie.
În sinteza amendamentelor și modificărilor la proiect a fost comisă o
greșeală tehnică, alineatul (4), și a fost omis textul la punctul 1 și la punctul 3. Deci
dau citire textului integral al alineatului (4): persoanele fizice, prevăzute la punctul
1, literele b), c), d) și e) și la punctul (3) din anexa nr.2 la Legea nr.1593 din
26 decembrie 2002, care achită pînă la data de 30 aprilie, nu 31 martie, dar
30 aprilie 2011 prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, stabilită în
suma fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alineatul (2) al
prezentului articol.
Vă mulțumesc pentru atenție.
3
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.5.
Domnul Chiril Lucinschi – 
...