Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 7 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 624 din 10 martie 2011 pentru ratificarea Acordului,
încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai
Eminescu” la Chişinău.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1166 din 13 mai 2011 pentru ratificarea Amendamentului
la articolul 24 al Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre cu
privire la Centrul internaţional de studii la Marea Neagră.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1521 din 1 iulie 2011 pentru modificarea unor acte
legislative (Legea privind administrația publică locală – art.56,58; Legea cu
privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa.)
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2303
din 13 august 2010 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.265, 282, 291 ş.a.)
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1110 din 6 mai 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene
privind coproducţiile cinematografice.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1125 din 10 mai 2011 pentru aderarea Republicii Moldova
la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei.
9. Reexaminarea Legii nr.71-XVI din 28 martie 2008 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative. Proiectul nr.1420 din 23 aprilie 2008. (S-a
votat propunerea Comisiei juridice, numiri și imunități privind nemenținerea
votului asupra acestei legi.)
10. Reexaminarea Legii nr.85 din 21 aprilie 2011 pentru modificarea şi
completarea Legii drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995. Proiectul nr.1365
din 10 iunie 2011. (S-a votat propunerea Comisiei economie, buget și finanțe
privind menținerea votului asupra acestei legi.)
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 456
din 22 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.155, 1581, 423,
4231).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 1504 din 30 iunie
2011 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1206
din 18 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.263, 294, 2941 ş.a.).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1262
din 26 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la poliţie – art.12, 13; Legea taxei de stat – art.2, 3, 4; Legea cu privire la
statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM ş.a.).
15. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Lege nr. 1154 din
12 mai 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011 –
2015.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.870
din 5 aprilie 2011 pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie
1991 (art. 36, 73).
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1254 din 26 mai 2011 pentru completarea articolului XXXV
din Legea nr.48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1385
din 7 mai 2010 pentru modificarea Legii 
...