Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul, vă rog frumos, să vedeți prezența în sală.
Stimați colegi numărători,
Rog să-mi anunțați prezența pe sectoare.
Domnule Sîrbu,
Sectorul nr.2, prezența în sector.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 30. (Rumoare în sală.)
Sectorul nr.2 – 24.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.2 – 24.
54 de deputați prezenți în sală. Constat caracterul deliberativ. Continuăm
ședința, stimați colegi. Noi am rămas la proiectul nr.1564, Comisa de anchetă.
Trebuie să încheiem dezbaterile și să purcedem la exercițiul de vot.
Să vedem care sînt propunerile, dacă sînt propuneri care trebuie să fie supuse
votului în mod individual pînă la votarea proiectului nr.1564 per ansamblu.
Microfonul nr.5.
Domnul Mihai Ghimpu:
Fracțiunea PLDM să înainteze altă candidatură la funcția de președinte.
Domnul Marian Lupu:
Ce spune fracțiunea? Bine, comisia.
Microfonul nr.4.
44
Domnul Chiril Lucinschi:
Noi ne-am expus poziția și poziția comisiei. De aceea, propunem să votăm
raportul prezentat de comisie.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul. Domnule Streleț, vă rog.
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Noi am înaintat colegii noștri în cadrul acestei comisii și considerăm că ei
întrunesc toate condițiile profesionale și morale pentru a fi membri ai acestei
comisii și pentru a conduce această comisie unul dintre colegii noștri.
Astăzi, noi… (Rumoare în sală.) Iarăși nu avem cvorum, da? Păi, sînt niște
jocuri cu cvorumul văd că, …sau jumătate de fracțiune revine ș.a.m.d. Cu toate că
eu încă aveam o propunere, domnule Președinte. Devreme i-ați alungat din sală.
Trebuia să-i mai lăsați un pic. Să spună…
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.5.
Domnul Mihai Ghimpu:
PLDM, Fracțiunea PLDM profită de faptul că ei au majoritatea dintre acei
prezenți la noi și de aceea nu ne ascultă. Și noi, ca să îi cumințim (Rîsete.) le
spunem, așezați-vă pe scaun și mergeți pe pămînt. Iată, care-i toată problema.
Domnul Marian Lupu:
Și cîți sîntem noi în sală acum?
Domnul Mihai Ghimpu:
– 37. (Rumoare în sală.)
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.3? Cîți sînt în sectorul nr.3?
Noi avem 51 în sală? (Rumoare în sală.)
N u m ă r ă t o r i i:
În sectorul nr.3 sîntem 24 de deputați: 4 deputați din partea Partidului
Liberal, restul deputaților din sectorul nr.3 au ieșit din sală.
Domnul Marian Lupu:
24; 24 – 48. Iar ședința nu este deliberativă.
Stimați colegi,
Să vedem cum lucrăm, cum procedăm, că eu juridic…
Da, vă rog, microfonul nr.5.
45
Domnul Mihai Ghimpu:
Să examinăm la sfârșitul ședinței acest proiect. Nu, nu încercați, că degeaba,
pămîntul nu merge cum vreți voi, el merge cum... (Rumoare în sală.)
Domnul Marian Lupu:
Bine, haideți așa.
Domnul Mihai Ghimpu:
Cum îi natura.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi…
Domnul Mihai Ghimpu:
Voi ne șantajați pe noi, că aveți majoritatea. Nu ne șantajați.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Domnule președinte,
Invitați, vă rog, colegii dumneavoastră în sală, ca să avem caracterul
deliberativ, să putem să continuăm. Eu, într-adevăr…
Domnul Mihai Ghimpu:
Da, bine.
Domnul Marian Lupu:
Aici întrerupem dezbaterile asupra proiectului nr.1564 și revenim, ulterior,
pe parcursul zilei de astăzi.
Dar fără cvorum nu pot să continui. Nimeni nu poate să continue, nici nu
putem să dezbatem nimic. Colegii sînt pe loc sau nu? (Rumoare în sală.)
50, sigur, 51 în sală. Deci, ca să ne mai răcorim puțin, proiectul Legii apelor,
nr.1307. Guvernul.
Domnul Gheorghe Șalaru – ministrul mediului:
Mult stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Se propune pentru examinare în Parlament proiectul Legii apelor. Scopul
elaborării proiectului de lege este crearea unui cadru legal pentru gestionarea,
protecția și folosirea eficientă a apelor din Republica Moldova.
Obiectivul legii se axează pe reglementarea relațiilor din domeniul resurselor
de apă, prevenirea oricărei degradări a apelor și restabilirea mediului acvatic prin
procedura de convergență la Directiva-cadru privind apa a Consiliului Europei.
Actualul Cod al apelor
...