Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 30 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.2104 din 4 decembrie
2014, a Legii nr.149 din 17 iulie 2014 cu privire la spațiul
locativ. (Referitor la proiectul de Lege nr.352 din 2 septembrie
2013.) Adoptarea proiectului nr.2104.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.111 din 13 martie 2013 pentru completarea articolului 35 din
Regulamentul Parlamentului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.79 din 17 martie 2015 pentru
ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica
Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune
de libertate pentru continuarea executării pedepsei.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.60 din 10 martie 2015 pentru
modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea
nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.116 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească –
art. 232, 233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15,
20, 21 ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii – art. 4, 71, 21, 22 ș.a.; Legea privind testarea
integrității profesionale – art. 17).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.142 din
9 aprilie 2015 cu privire la Programul național de acțiuni
consacrate Anului Veteranilor celui de-al Doilea Război
Mondial.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne; Legea securității statului – art. 13; Legea
privind organele securității statului – art.13, 15; Legea cu
privire la combaterea terorismului – art. 6, 7 ș.a.).
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.154 din
22 aprilie 2015 cu privire la confirmarea în funcție a unui
membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Artur
COZMA).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.2 din 21 ianuarie 2015 cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția
socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2;
Legea cu privire la veterani – art.14 ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.144 din
10 aprilie 2015 privind constituirea Comisiei speciale pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru
protecția drepturilor copilului.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.122 din 2 aprilie 2015 privind
modificarea și completarea Anexei la Legea nr.290 din
6 decembrie 2013 privind importul și procurarea unor bunuri
(mărfuri), lucrări și servicii conexe pe teritoriul Republicii
Moldova.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.158 din 23 aprilie 2015 pentru
completarea Codului electoral (art.15, 67).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.166 din
29 aprilie 2015 privind modificarea componenței nominale a
unor comisii permanente ale Parlamentului.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.167 din
30 aprilie 2015 privind demisia unui deputat în Parlament.
17. Prezentarea, de către domnul viceministru al dezvoltării
regionale și construcțiilor Ion Stratulat, a informației privind
realizarea politicii de planificare teritorială în conformitate cu
prevederile Legii nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile
3
urbanismului și am
...