Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 17 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.427 din 3 noiembrie 2015 cu privire la standardizarea
națională.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.311 din 25 august 2015 privind aplicarea măsurilor restrictive
internaționale.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.470 din 18 noiembrie 2015 pentru completarea Legii
nr.273-XIII din 9 decembrie 1994 privind actele de identitate din
sistemul național de pașapoarte (art. 31).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.436 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4,
5, 7 ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității
de întreprinzător – Anexa).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.475 din 19 noiembrie 2015 pentru
modificarea Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul
armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art. 72).
8. Dezbaterea Raportului nr.1220 din 22 mai 2015 asupra activității
Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării
pieței financiare nebancare pentru anul 2014.
Raportor: Iurie Filip, vicepreședinte al Comisiei Naționale a
Pieței Financiare.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.484 din
26 noiembrie 2015 privind Raportul asupra activității Comisiei
Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței
financiare nebancare pentru anul 2014.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.493 din
7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei
Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.362 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova – art. 291, 32; Legea
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali – art. 9; Legea privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător –
Anexa).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.485 din
1 decembrie 2015 cu privire la instituirea Zilei Sportivului și a
Mișcării Olimpice.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.482 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.172 din
25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor.
14. Audierea Raportului Procurorului General privind starea
legalității și ordinii de drept din țară pentru anul 2014.
Raportor: Corneliu Gurin, Procuror General al Republicii
Moldova.
15. Audierea Raportului cu privire la activitatea Centrului Național
Anticorupție pentru anul 2014 și primele 11 luni ale anului 2015.
Raportor: Viorel Chetraru, director al Centrului Național
Anticorupție.
Ședința începe la ora 10.08
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
3
Rog să vă luați locul, pentru a începe ședința plenară.
Vă mulțumesc.
Secretariatul Parlamentului,
Rog, domnule Ganaciuc,
Să ne prezentați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Casian Ion,
Țurcan Vladimir – 
...