Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Ruslan Codreanu, consilier municipal Partidul Popular European din Moldova: Veniți aici. Bună ziua. Stimați reprezentanți mass-media, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Eu sunt Ruslan Codreanu, consilier municipal, alături de colegii mei Veceaslav Bulat și Victor Mardare, Primarul localității Grătiești.

Așa cum v-am informat și anterior, pe parcursul lunilor septembrie - decembrie, consilierii municipali ai Partidului Popular European Democrat au fost în vizite în toate suburbiile municipiului Chișinău ca să discutăm cu cetățenii și fiind împotriva principiului că alesul local vine în discuție cu cetățenii doar în campaniile electorale, noi am hotărât să construim o punte de comunicare și dialog în permanență pentru a afla ceea ce-l doare pe cetățeanul municipiului Chișinău. O să dăm o situație bizară, în anul 2016, în inima țării, în capitala europeană a țării, la un kilometru de Piața Marii Adunări Naționale nu avem porțiuni de drum, canalizarea se sparge de trei ori pe zi, în anumite suburbii tensiunea rețelelor electrice este atât de mică încât vara nu poți pune fierbătorul în priză pentru că rămâne toată localitatea fără curent electric. Ambulanțele nu pot ajunge la bolnavi pentru că străzile sunt inundate cu apă sau deteriorate. S-au făcut investiții în anumite suburbii unde s-au pus porțiuni de astfalt, după asta s-a dezgropat asfaltul și s-upus țevi de canalizare, s-a acoperit cu pietriș. Banii au fost cheltuiți, dar canalizare și drumuri nu sunt. Ca să dau un exemplu ca urmare a tuturor vizitelor și a semnalelor primite din suburbii, cum ar fi în comuna Bubuieci, la intrarea sau ieșirea din comuna Bubuieci, oamenii au cerut să fie instalat un sens giratoriu pentru că se formează ambuteiaje și foarte des se întâmplă accidente. Urmare a interpelării făcute la Direcția Generală de Transport a Primăriei am primit răspuns că aceasta va fi instalată în 2016 și s-au prevăzut bani în buget. Să vedem dacă se va realiza. În Colonița cincisute patruzeci de copii de vârstă preșcolară 1 - 6 ani nu au azi condiții de a merge la grădiniță și stau acasă. Vorbim de cincisute patruzeci de copii. Gunoiștea din localitatea Bubuieci, care este o gunoiște istorică și până în ziua de astăzi noi nu avem un răspuns care este viziunea autorităților din Primăria Municipiului Chișinău cum se va soluționa această problemă, cel puțin pe termen lung. Nici măcar astăzi nu avem un astfel de răspuns.

Cum am mai zis, o situație bizară în 2016 în suburbia Codru, unde sunt porțiuni întregi de străzi care sunt inundate în fiecare vară din cauza că se sparg țevile foarte vechi. Nu voi trece pe fiecare problemă în parte. Voi spune doar că urmare a fiecărei probleme, noi, consilierii muncicipali ai Partidului Popular European din Moldova, am scris peste o sută de interpelări către direcțiile Primăriei. La multe dintre ele, la majoritatea dintre ele am primit răspunsuri formale, cum se obișnuiește de fapt de mult timp, un răspuns copy paste pentru toate întrebările cetățenilor. Dar astăzi vreau să discutăm cu dumneavoastră problema transportului. Nu a fost nicio suburbibe în care să mergem din cele optsprezece, în care cetățenii din suburbii să nu zică că nu sunt mulțumiți de calitatea transportului public prestat de Primăria municipiului Chișinău. Nu se respectă graficul și itinerarul. În toate suburbiile după ora șapte seara nu mai poți ajunge cu transportul public, dimineața și seara transportul este mult prea aglomerat în anumite suburbii pentru că rutele sunt mult prea lungi și atunci când ajung la un anumit punct, oamenii nu mai pot urca în unitatea de transport.

Astăzi, consilierii munciipali împreună cu organizațiile Partidului Popular Eeuropean din Moldova din suburbii lansează campania „Transport avansat la noi în Chișinău” sau prescurtat TANC și nu doar pentru că a merge pe drumurile orașului Chișinău sau în suburbii ai nevoie de un tanc, dar în primul rând pentru că noi, consilierii municipali, vom merge ca tancul în rezolvarea problemelor menționate. Începând de mâine vom începe colectarea petițiilor în suburbii prin care vom cere respectarea strictă a graficului de circulației a microbuselor de rute și autobuselor pe rute și autobuselor din suburbiile municipiului Chișinău, conform programului prestabilit, în special după ora șapte până la ora unsprezece seara, respectarea programului de circulație și punctualitate, asigurarea cu unități de transport în stare tehnică adecvată și respectarea condițiilor de siguranță. În paralel vom efectua și un sondaj pe raza orașului Chișinău pentru a identifica care sunt problemele cele mai stringente și mai înguste în ceea ce ține de calitatea transportului public în Chișinău. Nu vrem să auzim și de data aceasta răspunsuri de genul că Parcul Urban de Autobuse nu are bani și de asta nu poate înlocui autobusele vechi cu unele noi. De data asta noi vrem să auzim când Primăria și Parcul Urban de Autobuse poate să asigure cetățenii municipiului Chișinău cu autobuse noi. Să nu uităm că vorbim de o întreprindere municipală, agent economic, unul dintre scopurile căruia este să facă profit. Și atunci noi ne întrebăm unde sunt banii noștri și eu pot să vă răspund unde sunt banii noștri, în fier vechi. Pentru că toate autobusele de astăzi sunt foarte, foarte vechi și multe dintre ele care ies dimineața, ele seara nu mai ajung înapoi pentru că se strică pe drum. Și pe lângă asta vom cere și un audit al Parcului Urban de Autobuse să vedem cum se dezvoltă întreprinderea muncicipală respectivă. Vă mulțumesc. Domnule Mardare...

Victor Mardare, Primar comuna Grătiești: Dacă ar fi să vă prezint o scurtă informație ce ține de subiectul în cauză din localitatea pe care o reprezint, Grătiești, mun Chișinău, ar trebui să spun următoarele: cetățeanul își dorește ca atunci când urcă într-o unitate de transport să fie una în care iarna nu îngheață de frig, în care vara nu se sufocă de căldură. Cele mai mari probleme, cele mai multe semnale există de genul că seara, deja s-a menționat chestia asta, că seara după orele 19.00 lumea prea mult așteaptă în stație și asta nu este bine. Este foarte important, există altă dată semnale de genul ăsta, să fie respectate de către șoferi regulamentul securității la trafic. Mai sunt semnale deseori de genul că lasă de dorit comportamentul șoferilor, fiindcă este foarte important ca atunci când apare o mică situație mai de conflict comportamentul lor să fie respectiv adecvat, adică unul civilizat, cam asta ar fi tot ce am vrut să spun.

Veceaslav Bulat, consilier municipal Partidul Popular European din Moldova:: Bună ziua vă spun și eu. Cu referință la calitatea serviciilor de transport o să disutăm astăzi despre calitatea serviciilor de transport. O să vă invităm probabil că într-un termen foarte apropiat despre calitatea infrastructurii de transport, pentru că și pe calitatea infrastructurii de transport și în special pe proiectele de infrastructură, de reabilitatre a drumurilor din centrul capitalei avem probleme foarte mari și ne vom referi foarte detaliat la ce se întâmplă pe Ștefan cel Mare, pe Vasile Alecsandri, pe bd Negruzii, dar asta într-o altă conferință.

Am abordat chestiunea calităîții în serviciul de transport public pentru că se pare că lucrurile au rămas într-o mare delăsare. Într-o conferință de presă colegii de presă din Partidul Liberal, argumentând necesitatea de a prelua atribuții și competență de la Consiliul Municipal și de a le da Primarului, motivează că Primarul nu are suficeinte pârghii de a rezolva probleme curente, operative în Chișinău. Haideți să ne uităm peste competențele Primarului pe domeniul transportului public. Pe acest domeniu competența este exclusivă și totală a Primarului. Dacă e să vedem peste legislație atunci tot ceea ce ține de organizarea schemei de transport, de organizarea circulației rutiere, este responsabilitatea Primarului. Consiliul Municipal are competențe restrânse pe acest domeniu de organizare a transportului or de competența Consiliului Municipal ține aprobarea strategiilor, prognozelor, planurilor de activitate ale operatorilor de transport și un pic legat de finanțarea acestor servicii. În rest, toate atribuțiile față de acest subiect sunt ale executivului: Primarul General al municipiului Chișinău, Direcția Transport, ca să nu mai vorbim că toate aceste domenii sunt în custodia Partidului Liberal începând cu anul 2007, iar începând cu anul 2014 chiar și la Ministerul Transporturilor este iarăși un reprezentant al Partidului Liberal. Respectiv este acuma toată competența colegilor noștri de la Partidul Liberal să organizeze foarte bine serviciile de transport public în oraș și către suburbii. Se constată așa din ceea ce am văzut noi în suburbii, dar și ceea ce vedem noi în fiecare zi în oraș că aceste competențe ale executivului se realizează foarte și foarte prost și probabil că este necesar ca Consiliul Municipal să intervină pe acest doemniu.

Noi am încercat prin interpelările care au fost depuse către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație să intervenim de fiecare dată în soluționarea acestor probleme. Răspunsurile de la executiv însă sunt foarte formale și foarte standarte: vom examina, este în curs de examinare, este în curs de soluționare ș.a.m.d. Cât putem noi să așteptăm? Ani în șir? Zeci de ani în șir? Pentru că dacă calculăm câți ani au trecut din anul 2007, deja acuș împlinim zece ani, iar problemele nu se rezolvă. Respectiv, ne-am gândit că doar presiunea publică poate să facă mai multă claritate pe acest domeniu. Ne-am gândit că o campanie cu petiții colective din partea cetățenilor orașului, cu petiții colective din partea cetățenilor suburbiilor ar putea să influențeze executivul ca în sfârșit să lase demagogia și vorbele goale la o parte și să se apuce de lucru, pentru că pe acest domeniu nu prea se realizează multe activități.

Calitatea în transport este o problemă care de mult se ridică la noi în comunitate și am vrea ca această calitate să se regăsească cel puțin la nivel de documente. Pentru că dacă analizăm documentele în baza cărora se prestează serviciile de transport public în Chișinău și în municipiu, remarcăm că avem niște contracte de administrare a rutelor de transport de către microbuse și avem niște contracte de prestări servicii care au fost încheite în anul 2010 și în anul 2014  cu Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuse. Față de contractele care s-au încheiat cu prestatorii privați ale rutelor microbuselor, vrem să spunem că calitatea acestor contracte lasă foarte mult de dorit. Noi am examinat o  bună parte din contractele care au fost încheiate cu prestatorii de servicii cu  microbusele. Constatăm că majoritatea acestor contracte, deci aproape șaizeci și ceva la număr câte sunt în prezent, sunt expirate încă în anul 2006. Concursul pentru atribuirea rutelor de microbuse a fost desfășurat în anul 2001, ultimul concurs.  Pe parcursul următorilor ani 2005, 2006, 2009, 2010 s-au dat contracte de atribuire a acestor rute de microbuse. Respectiv, considerăm că este timpul ca să revenim la examinarea minuțioasă a contractelor de administrare a rutelor de microbus, să reînnoim și să modificăm contractele acestea în așa fel încât să apară indicatori de calitate, indicatori de performanță a prestării serviciilor și să stabilim un mecanism foarte bun de control asupra acestor..., realizării acestor indicatori de performanță astfel încât locuitorii capitalei, din suburbii să meargă la serviciu sau să se întoarcă acasă cu transport public de siguranță.

N-o să vorbim acum fosrte mult despre contractele de prestări servicii cu operatorii publici, pentru că pur și simplu, chiar dacă aceste contracte de prestări servicii stabilesc prin anexele la contract indicatori de performanță foarte buni, ce se referă la respectarea graficelor de circulație, la punctualitatea circulației, la amabilitatea șoferilor, la plasarea informațiilor în aceste unități de transport, acești indicatori pur și simplu nu se realizează. Nu are cine-i controla în prezent, cum se prestează calitatea serviciilor de transport public. Erau niște experiențe în trecut la Direcția Transport Public și Căi de Comunicații, când Direcția împreună cu Poliția Rutieră, actualul Inspectorat Național de Patrulare, creeau comisii mixte sau grupuri de lucru mixte, care verificau modalitatea prin care operatorii de servicii își onorează obligațiile contractuale. În prezent această tradiție nu-i. Practic, Direcția este într-o lume, iar operatorii de servicu care sunt de bun simț, prestează servicii calitative, care nu, lasă foarte mult de dorit acest aspect.

În șirul acțiunilor pe care noi ni le propunem să le facem în continuare, în afară de revederea contractelor de prestări  servicii, ne-am gândit că o bună acțiune ar fi să readucem în discuția publică prevederile Strategiei Municipale de Dezvoltare Transportului Public, o strategie care a fost aprobată de către Consiliul Municipal în anul 2014. Iată acest document  frumos, care a fost elaborat cu asistență internațională, dar care este un docuemnt mort și care se plimbă prin sertarele Direcției Generale de Transport și Căi de Comunicații. Până în prezent nu a fost niciun plan de implementare a acestei strategii, deși el este pe ordinea de zi a Consiliului Municipal. Urmează încă să fie revăzut pentru că calitatea acestui document lasă  foarte mult de dorit. În acest sens, prezenta strategie rămâne un document pur și simplu pe hârtie și de asemenea ne-am gândit că este în sfârșit necesar  să atragem mai multă atenție Parcului Urban de Autobuse, așa cum a pomenit colegul meu mai sus.

În prezent, în fiecare zi Parcul Urban de Autobuse emite la linii cam aproximativ 90 - 91  de autobuse. Practic fiecare al cincilea autobus care iese din Parcul Urban de Autobuse se întoarce înapoi înainte de a ajunge la prima oprire sau imediat după ce a făcut prima oprire. Mijloacele circulante ale acestui Parc Urban de Autobuse sunt foarte vechi. Au fost inițiative de a îmbunătăți calitatea mijloacelor circulante de la Parcul Urban de Autobuse, dar aceste inițiative au rămas doar la faza de inițiative. Din aceste considerente, urmare a campaniei pe care o inițiem astăzi, după ce vom colecta toate petițiile din suburbuii și de prin oraș și vom afla rezultatele sondajelor de opinie, vom organiza o următoare conferință de presă la care vom prezenta rezultatele acestei campanii de colectare a petițiilor față de îmbunătățirea prestării serviciilor de transport public și vom monitoriza în decurs de o lună de zile, după ce vom colecta aceste petiții și le vom depune la Direcția Transport, cum se vor îmbunătăți indicatorii de calitate a prestării serviciilor de transport. În cazul în care nu vor fi evoluții pozitive de creștere a calității serviciilor de transport, vom precăuta la nivel de Consiliu Municipal ca să găsim suportul celorlalte fracțiuni pentru, așa cum spuneam mai sus, revederea contractelor  de administrare a rutelor de transport și anunțarea unui nou concurs pentru atribuirea rutelor de microbuse. Vom strădui acolo ca să nu facem concurență între rute și suprapuneri de rute cu serviciile de transport prestate de operatorii publici. Principiul după care ne vom ghida va fi concurs pentru rute și pentru rute care sunt compelementare serviciului de transport prestat de operatorii publici. De asemenea, vom promova cu sprijinul Direcției și cu sprijinul celorlalte fracțiuni ca cât mai curând posibil să fie aprobat și pus în aplicare planul de implementare a Strategiei de  Dezvoltare a Transportului Public.

Vom insista ca proiectul sau decizia Consiliului Municipal de aprobare a listei de proiecte de parteneriate public- privat să  fie modificată astfel încât în această lege să apară și Parcul Urban de Autobuse și să inițiem un proiect de parteneriat public - privat pe baza Parcului Urban de Autobuse încât serviciul public cu autobusele să fie prezentat de către  operatori privați. Ținta noastră este ca ceea ce a fost în trecut, toate rutele de autobus care au fost închise să revină așa cum au fost înainte, respectiv Parcul Urban de Autobuse dintr-o întreprindere falimentară să devină o întreprindere generatoare de venituri. Totodată, planurile de activitate pe care le prezintă atât Parcul Urban de Autobuse, cât și Parcul Urban de Troleibuse anual către Direcția Transport și noi nu știm exact ce se întâmplă cu aceste planuri, vom precăuta ca să ajungă în Consiliul Municipal asfel încât să supraveghem  asupra modului de realizare a acestor planuri, pentru  că acolo este specificat exact numărul de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă, resursele financiare pe care trebuie să le primească, graficul de realizare a serviciilor transport precum și indicatorii calitativi. De asemenea, vom strădui ca să fie în sfârșit realizată o restanță atât a Regiei Transport Electric Chișinău, cât și a Parcului Urban de Autobuse să fie  elaborată acea metodologie și să fie aprobată la nivel de Consiliul Municipal. Metodologia de calculare a satisfacției călătorilor față de serviciile de transport a fost o condiție pusă de finanțatorii noștri, care până în prezent nu se realizează. Astfel,  călătorii care circulă în fiecare zi, iar de ăștia avem cam opt sute cinzeci de mii de călători în fiecare zi, care sunt deserviți de către Parcul Urban de Troleibuse, de Autobuse precum și de către cei șaptesprezece - optsprezece administratori de rute de microbus, să fie realizat la nivelul de satisfacție corespunzător. Mulțumim foarte mult. Dacă sunt acum întrebări, dacă nu...

Jurnalist: Indescifrabil

Petiții vor fi din fiecare localitate și vor fi pe oraș. Iată numărul de cetățeni, care vor subsemna aceste petiții, nu ne-am stabilit...

Jurnalist: Indescifrabil

Veceaslav Bulat: Sigur că avem număr mai mare. Peste două sute de tineri din Partidul Popular Eeuropean din Moldova voluntari și simpatizanți ai noștri din oraș și din suburbii vor fi implicați  în acest proces. Sperăm să colectăm un număr cât mai mare de semnături pe aceste petiții colective pentru că calitatea serviciului public de transport lasă foarte mult.

Jurnalist:
Indescifrabil.

Veceaslav Bulat: Trei luni, asta este întreaga campanie. Colectarea semnăturilor nemijlocită o lună, o lună și jumătate. După asta prezentăm toate documentele Direcției Transport cu toate revendicările care vor veni din partea cetățenilor.Urmează încă o lună monitorizarea și apoi luăm măsuri.

Jurnalist: Indescifrabil

Veceaslav Bulat: Sunt mai mulți factori. Principalul factor este că nu este asigurat un control asupra prestării acestor servicii. Deci, practic acest domeniu a fost delăsat.

Jurnalist: Controlul acesta cine trebuie să-l realizeze?

Veceaslav Bulat: Nemijlocit controlul este pus în sarcina Direcției Transport și Căi de Comunicații pentru că ea este responsabilă de realizarea activităților de organizare a transportului, asigurare a transportului, nemijlocit însă direcția este sub Primarul General, care are competențe stabilite prin lege.

Jurnalist: Indescifrabil

Ruslan Codreanu: Din peste o sută de interpelări pe care noi le-am făcut acum, undeva treizeci țineau anume de calitatea transportului în suburbii. Și cum am zis, la toate 100% din problemele respective a fost un copy paste strandart: am luat act, vom discuta, problema va fi soluționată, administratorul a fost avertizat. Situația nu s-a schimbat deloc. Deci cum constatam problemele în toama și iarna lui 2015, acum după trei luni, sfârșitul martie 2016, respectiv pentru toate cele optsprezece suburbii. Vă mulțumim mult.


Citate Video