Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Iurie Leancă, deputat, Președinte al Partidului Popular European din Moldova: Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre de a veni la această conferință de presă. după cum v-am anunțat și atunci când am informat despre conferință, subiectul ține de o propunere de amendare a cadrului legal în vederea ca s-o spunem așa într-o manieră mai simplistă, deoff-shor-izării cheltuielilor publice sau resurselor financiare publice din Republica Moldova. Ceea ce constatăm noi în baza mai multor analize efectuate atât pe plan național dar și pe plan internațional, în Republica Moldova în mod special să ne referim la cazul nostru, există o problemă mare a deficienței grave de utilizare a banilor publici, fie că e vorba de achiziții publice, fie că este vorba de parteneriate public-private, sau de privatizare sau concesionare, peste tot constatăm că există aceste deficiențe, iar pe noi ne interesează ca toți acești bani care trec prin aceste proceduri, să fie cheltuiți cu maximă eficiență și să fie urmărit interesul public.

Noi urmărim și acest fenomen este unul larg răspândit, în aceste procese la care m-am referit eu, la achiziții, unu, doi, parteneriatul public- privat, trei privatizare și patru concesionare, urmărim că se întâmplă o participare semnificativă a unor companii din jurisdicții, ca să le zicem așa, mai obscure, mai dubioase și motivul principal este legislația extrem de permisivă din Republica Moldova care permite participarea unor întreprinderii off-shor. După anumite estimări independente, doar achizițiile publice, implică o cifră în jur de zece miliarde de lei anual din bugetul public național, dintre care cel puțin 25% în mod normal ar trebui să se întoarcă sub formă de impozite, taxe și alte plăți în bugetul de stat. Ceea ce constatăm noi că întreprinderile off-shor au două caracteristici de bază: sunt folosite pentru a ascunde beneficiarul efectiv și pentru a ocoli sistemul fiscal al țării de unde provin mijloacele publice contractate.

Pe acest motiv, după cum vă spuneam, venim cu amendamente la patru legi în vigoare, prin care ne propunem să restricționăm participarea acestor companii off-shor la contractele de achiziții publice, la cele după cum vă spuneam de parteneriat public-privat, privatizare și concesiune. În ceea ce vreau să mai adaug în acest sens este că întreprinderile off-shor nu permit stabilirea beneficiarului efectiv și a resurselor financiare obținute de acesta în trecut. Starea actuală reduce din eficiența utilizării resurselor publice și stimulează corupția și facilitează interesele unor grupuri în achizițiile publice, în privatizare, în concesiuni și în parteneriate public-private. Trebuie să menționez că avem și angajamente internaționale în acest sens. Venim cu mult mai multă ordine în acest sens, venim cu astfel de restricții în legislația noastră și avem angajamente care rezultă și din Acordul de asociere și Iulian se va referi mai detaliat la acest lucru, dar aceste propuneri cu care venim țin cont și de recomandările Comitetului de la Bazel, dar și recomandările grupului de acțiune financiară. domeniul de intervenție a acestor amendamente pe care le propunem ține de jurisdicția participării a întreprinderilor off-shor în contractarea de bani, lucrări și servicii în intetresul public și cu bani publici, deci noi precizăm, prin aceste propuneri vin să reglementeze în mod special și să restricționeze domeniul care ține de utilizarea banilor publici sau resurselor publice.

Doi: ne referim la colectarea datelor complete privind beneficiarul efectiv și structura de control a participanților la contractele de achiziții publice, parteneriatul public-privat, privatizări și concesiuni și stabilește un mecanism de evaluare obiectivă care sunt întreprinderile ce provin din acest off-shor. sigur că avem și anumite obiective pe care sperăm să le realizăm noi ca țară, în urma adoptării acestor amendamente deci sau în cazul în care aceste amendamente vor fi adoptate în Parlamentul Republicii Moldova.

În primul rând sperăm și suntem convinși de fapt, în baza experienței altor țări, că în momentul în care aceste amendamente vor fi transpuse în legislația națională, am putea obține utilizarea mai eficientă a banului public și a resurselor publice în interesul socității, am putea exclude schemele de evaziune fiscală prin întreprinderi cu origini și beneficiari în off-shor și să implementăm eficient contractele de achiziții publice, parteneriat public-privat, privatizare și concesiuni, inclusiv mă refer la perioada de garanție și la calitatea serviciilor prestate. Alături de mine îl am pe Iulian Rusu, el este memebru marcant al echipei noastre și mai este încă și expert al Institutului de Politici și Reforme Europene. După cum cunoașteți, institutul respectiv a făcut, a elaborat un studiu suficient de detaliat și după mine, foarte bine argumentat. Studiul a avut denumirea de "Vulnerabilitățile legislației Republicii Moldova în domeniul financiar și fiscal în contextul jurisdicției off-shor". Iată tocmai în baza acestor studii, în baza acestor recomandări, am elaborat, împreună cu colegii mei acest amendamente. Am să-l rog acum pe Iulian să vină cu câteva detalii importante și după aia dacă aveți întrebări, voi reveni la tribună. Te rog, Iulian.

Iulian Rusu, expert al Institutului de Politici și Reforme Europene: Mulțumesc. Deci după cum a menționa domnul președinte, vorbind despre sectorul public, domeniul de intervenții ține de patru sectoare: concesiuni, achiziții publice, parteneriate publice-private precum și administrarea și deetatizarea proprietății publice. Ne propunem să preluăm experiență pozitivă la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene, să transpunem angajamentele pe care le avem în baza Acordului de asociere, este vorba de articolul 243, care face referire la opt seturi de recomandări și bune practici, standarde internaționale în domeniul administrării treburilor publice, vorbim despre recomandări sectoriale în sectorul bancar, d eluptă contra fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului precum și alte domenii legate de sectorul financiar-bancar precum este cel de asigurări.

Ne propunem să intervenim la etapa de identificare a acestor jursidicții off-shor, acestea, după practica dea existentă a Băncii Naționale sunt 66, propunerea noastră este să extindem arealul de identificare în baza unor criterii obicetive, aceste criterii obiective sunt susținute și de partenerii noștri de dezvoltare, vorbim întâi de toate de Delegația Uniunii Europene care și-a acordat sprijinul plenar în momentul în care am prezentat recomandările. Deci sunt trei criterii de bază pentru a identifica aceste jurisdicții, dacă jurisdicțiile nu oferă informații cu privire la beneficiarii efectivi, dacă jurisdicțiile nu oferă informații complete privind structura de control în întreprinderi și dacă noi nu putem stabili care este originea resurselor financiare obținute în trecut de aceste întreprinderi, suntem în situația în care o jurisdicție este catalogată ca off-shor și nu ar urma să aibă acces la contractele de achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat sau privatizare în Republica Moldova.

Propunem de asemenea, ca Guvernul, utilizând aceste criterii obiective și utilizând experiența deja a Băncii Naționale, precum și standardele internaționale despre care am menționat, să aprobe o metodologie de stabilire clară a acestor juridicții care ulterior să fie utilizată la procesele nominalizate: achiziții, concesiuni, parteneriat public-privat și privatizare. Astfel încât sectorul public va fi mult mai protejat din punct de evdere al stabilității și vom putea atinge în așa fel o utilizare mult mai eficientă a banului public care este format din impozitele și plățile pe care noi cu toții le achităm, dar și o utilizare mult mai eficientă a resurselor, a activelor existente atât la nivel central cât și la nivel local.

Iurie Leancă: Doar am vrut la încheiere să mai completez că aceste amendamente la vom plasa și pe site-ul partidului și pe contul de facebook, astfel încât ne propunem până la dezbatere aceste proiect de lege sau proiecte de legi în comisiile în mod special buget și finanțe și ulterior ser să ajungem într-o perioadă relativ succintă în plenul Parlamentului, deci până atunci să mai avem opinia mai multor experți pe aceste subiecte extrem de relevante pentru buna funcționalitate a economiei moldovenești. Iulian a menționat sau poate n-a reușit să menționeze că a avut mai multe dezbateri inițiate de institut, avem opiniile și a mai multor ambasade acreditate la Chișinău, a Delegației UE, a experților europeni care sunt aici, dar știm că se mai poate eventual veni încă cu anumite completări care ar permite ca aceste amendamente să fie mult mai plenare și mai comprehensive. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mi le adresați. Totu-i clar? Ce bine!

Jurnalist: Domnul Leancă, dacă-mi permiteți, la un alt subiect, ce părere aveți despre cetățenia rusă a domnului Plahotniuc?

Iurie Leancă: În ce sens ce părere am?

Jurnalist: Dacă aveți o opinie.

Iurie Leancă: Păi dacă nu e încălcare de lege, păi e decizia personală a domnului Plahotniuc, altceva ce vă pot spune? Atât? Mulțumesc, o zi bună vă doresc.