Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
7 octombrie 2011 – continuarea ședinței din 6 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
2. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1488
din 28 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art. 244; Codul de procedură penală – art. 269).
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1491
din 28 iunie 2011 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art. 32; Legea
Serviciului Vamal – art. 43; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1546
din 6 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii metrologiei nr.647-XIII
din 17 noiembrie 1995 (art.11, 12, 2 ş.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1695
din 21 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (art.8, 18,
anexa nr.2).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1708
din 22 iulie 2011 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile
de asigurări sociale de stat – art.47; Legea cu privire la statutul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică – art.19).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1709
din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16, 48, anexa nr.2, ş.a.; Legea cu
privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător – art.20; ş.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1782
din 1 august 2011 privind completarea alineatului (3) articolul 4 din Legea
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 nr.55 din
31 martie 2011.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.309 din 9 februarie
2011 pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor
permanente ale Parlamentului.
10. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Lege nr.1921 din
5 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
2
vamal al RM – art.1841; Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a
bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.10).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.388
din 15 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din
20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 21, 22 ş.a.).
12. Audierea și dezbaterea informației asupra rezultatelor audierilor privind
examinarea măsurilor întreprinse de către Banca Naţională a Moldovei şi Comisia
Naţională a Pieţei Financiare în cadrul efectuării tranzacţiilor cu acţiunile
BC „Moldova-Agroindbank” – SA, BC „Universalbank” – SA, BC „Banca de
Economii” – SA, BC „”Victoriabank” – SA şi Compania Internaţională de
Asigurări „ASITO” – SA. (Raportor – Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei
economie, buget și finanțe).
13. Audierea și dezbaterea informației asupra audierilor organelor de drept
privind faptele de dobîndire ilicită a bunurilor altor persoane prin înşelăciune
(raportor – Alexandru Stoianoglo, președintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică).
14. Audierea și dezbaterea informației asupra audierilor raportului
Ministrului Justiției privind atacurile raider asupra instituțiilor financiare (raportor
– Victor Popa, președintele Comisiei juridice, numiri și imunități).
15. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului din 13 – 21 octombrie 2011.
16. Răspuns la întrebarea domnului Alexandr Petkov (raportor – Valeriu
Lazăr, ministrul economiei) .
17. Răspuns la întrebarea domnului A
...