Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Reluăm şedinţa plenului Parlamentului.
Stimaţi colegi,
Continuăm. Deci, am rămas cu dumneavoastră la proiectul nr. 2554.
Anterior a fost solicitată o pauză pentru şedinţa comisiei, pentru a se vedea acest
proiect cu proiectul nr. 2371. (Rumoare în sală.)
Domnule preşedinte al comisiei, domnule Popa,
Vă rog, la tribuna centrală.
Deci, noi am votat nr. 2554 în prima lectură? Da... Vă rog.
Domnul Victor Popa:
Domnule Preşedinte,
Stimaţi deputaţi,
Propunem atenţiei dumneavoastră proiectul nr.2371 cu privire la modificarea
şi completarea Legii nr.1234 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui
Republicii Moldova. Deci, proiectul se propune pentru lectura a doua.
Vreau să vă spun că în acest… Deci, au parvenit unele amendamente la acest
proiect de lege, care au fost examinate de Comisia juridică, numiri și imunități.
Amendamentele sînt următoarele. Se propune un alineat nou, cu următorul
conţinut: „În sensul prezentei legi, prin alegeri propriu-zise se subînţelege
înregistrarea prezenţei deputaţilor la şedinţa publică specială, primirea buletinului
de vot, votarea în modul stabilit de către Comisia specială”. Acesta este primul
amendament.
Şi al doilea, amendamentul propus de deputatul Tudor Deliu. Deci,
completarea punctului 2, în final, cu următorul text: „şi Parlamentul, în tremen de
cel mult 30 de zile, va stabili o nouă dată a alegerilor”.
43
Deci Comisia juridică, numiri și imunități a examinat aceste amendamente,
le-a acceptat şi propune plenului Parlamentului ca acest proiect de lege să fie
aprobat în a doua lectură.
Şi aici, domnule Preşedinte: deoarece proiectul nr.2554 l-am aprobat în
primă lectură şi a parvenit un amendament de la deputatul Serghei Sîrbu, aşa, vreau
să vă spun că Comisia juridică, numiri şi imunităţi a avut şedinţă, a examinat acest
amendament şi amendamentul nu a fost susţinut, a fost respins.
Cu regret, vreau să menţionez că domnul Sîrbu şi alţi membri a Comisiei
juridice, numiri și imunități nu au venit la şedinţa Comisiei să-şi susţină măcar
propriul amendament, care a fost propus aici, în sala şedinţei.
Deci, Comisia juridică, numiri şi imunităţi, avînd în vedere că ambele
proiecte conţin unele termene, aici, la nr.2554: că „la propunerea fracţiunilor
parlamentare, Parlamentul, în termen de 10 zile, va stabili o nouă dată a alegerilor
ordinare”, iar proiectul nr.2371 prevede că „Parlamentul, în termen de cel mult 30
de zile, va stabili o nouă dată a alegerilor”. S-a hotărît ca aceste termene să fie
corelate şi în nr.2554.
Deci, la alineatul (6), în final, să fie indicat că, la propunerea fracţiunilor
parlamentare, Parlamentul, în termen de cel mult 30 de zile, va stabili o nouă dată a
alegerilor ordinare. Deci, în acest fel, şi articolul 5, şi articolul 6 vor avea aceeaşi
finalitate. Aceasta este tot.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Domnul Marian Lupu:
Da, vă mulţumesc.
Pentru lectura a doua, alte propuneri?
Microfonul 3.
Domnul Serghei Sîrbu:
Mulţumesc.
Bună ziua încă o dată, domnule Popa.
Eu, în primul rînd, noi nu am fost la Comisia juridică, numiri și imunități,
deoarece dumneavoastră aţi uzurpat puterea în Comisie şi abuzaţi de drepturile
dumneavoastră, şi nici nu ne daţi voie să ne expunem. De aceea, noi, în semn de
protest, nu am participat.
Eu vreau să reamintesc şi să insist ca acest amendament să fie supus votului.
Vreau să repet acest amendament. Articolul 5 alineatul (6), la final, se va
completa cu următoarea propoziţie: „În cazul în care şi la o nouă dată, deci la o o
nouă dată a alegerilor ordinare, nu va fi înregistrat nici un candidat, atunci
Parlamentul… Se va considera că alegerile au eşuat şi Parlamentul va numi data
alegerilor repetate”.
Este primul amendament care eu vreau, insist să fie pus la vot.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimaţi colegi,
Supun votului acest amendament, propus de la microfonul nr.3.
44
Cine e pentru, vă rog să votați.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 28.
Domnul Marian Lupu:
Sectoarele nr.2, nr.3 sau nr.3, nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
...