Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Bună ziua. Partidul Liberal mereu a spus că aflarea aflarea Silviei Radu în funcția de primar interimar al municipiului Chișinău este ilegală și aceasta a fost montată în această funcție de binomul Plahotniuc-Dodon. Vreau să spun că nu doar am spus acest lucru, ci și am realizat mai multe acțiuni pentru a curma aceste ilegalități. Respectiv, noi am sesizat la Procuratură această dispoziție a lui Nistor Grozavu care, fiind ilegal în funcție, a numit-o ilegal în funcție pe doamna Radu. Desigur și din păcate, Procuratura Generală nu a considerat că există acțiuni penale în activitatea acestei "troici"-Codreanu, Grozavu și Radu, dar, noi am insistat și, respectiv am atacat în instanța de judecată ordonanța de neîncepere a urmării penale, pe care a făcut-o procurorul.
Pentru că în această dispoziție a lui Nistor Grozavu, scrie negru pe alb, dispoziție din 6 noiembrie, că Silvia Radu este numită pînă la expirarea mandatului primarului general și, respectiv, ei considerau că pînă la această dată, aceasta este în deplinătate legală.
În data de 16 februarie, primarul general ales Dorin Chirtoacă, și-a depus cererea de demisie și, respectiv și dispozițiile pe care se bazau cei care, din punctul nostru de vedere, uzurpau și la acel moment și uzurpează și acum puterea. În municipiul Chișinău nu mai au nici un reper legal și, respectiv, nu mai există nici un termen pe care aceștia s-ar repera.
Făcînd abstracție de cadrul constituțional, de cadrul legal și, respectiv de orice normă care stă la baza activității Admnistrației publice locale, Silvia Radu a continuat să-și exercite, sau să exercite atribuțiile de primar interimar al municipiului Chișinău, desigur că înaripată și susținută puternic de PD, de Vladimir Plahotniuc și evident, de consilierii socialiști din Consiliul Municipal, care satisfac la ordin orice solicitare venită din partea acesteia.
Iată că, de o săptămînă, mai exact de 8 zile, trezorăria Chișinău și acest lucru îl știe toată Primăria, nu mai recunoaște semnătura bancară a doamnei Silvia Radu. Respectiv, aceasta nu mai poate și nu mai este ordonator principal de credite în municipiul Chișinău. Trezorăria știe foarte exact că aflarea în funcție a Silviei Radu este una ilegală, lipsește cadrul legislativ și normativ, prin care ei ar putea să și sub normativ, prin care aceștia ar putea să argumenteze toate transferurile bănești, sub semnătura Silviei Radu. De aceea, de 8 zile, trezorăria Chișinău nu a mai acceptat și nu va accepta nici o dispoziție de plată, semnată de Silvia Radu. Ceea ce demonstrează cu prisosință, că punctul nostru de vedere, absolut legal, privind uzurparea puterii în Chișinău de către Silvia Radu, este acum realizat, sau a devenit oficial, dacă putem spune mai exact acest lucru.
Din păcate, aceștia au găsit o "găselniță", dacă putem să spunem așa și acceptă dispoziții de plată semnate de către Nistor Grozavu, pe care guvernarea îl consideră mai legal decît Silvia Radu.
Neplăcerile din interiorul administrației Chișinău, nu se termină aici, pentru că subit, 2 parteneri importanți ai Chișinăului, pe proiecte precum: termoizolarea clădirilor, drumuri și reconstrucția stației de epurare Chișinău, BERD și BEI, proiecte începute pe mandatul și realizate în bună măsură pe mandatul primarului general Dorin Chirtoacă, au comunicat Primăriei Chișinău, că nu din data demisiei primarului general Dorin Chirtoacă, nu mai recunosc relația pe care o au cu Primăria municipiului Chișinău, sub semnătura Silviei Radu, pe motiv că nu există cadrul legal și normativ de acțiune a acesteia, dar, atenție! Nu recunosc în egală măsură și nu vor dezvolta în continuare o relație cu Primăria Chișinău, nici sub semnătura lui Nistor Grozavu, din 2 motive, de fapt pe multiple motive:

1. Pentru că nu există cadrul legal corect, prin care repere legale prin care acesta este în funcție, or, aceștia consideră că dumnealui este ilegal vice-primar și ilegal a desemnat-o pe doamna Radu,
2. Acesta este diferit justiției, pe diferite dosare penale și sub aspectul criteriilor de integritate BERD-ul și BEI-ul nu poate să autorizeze semnătura pentru acte financiare unui funcționar care are astfel de probleme,
3. Există deciziile irevocabile ale Curții Supreme de Justi'ie, pe 2 cazuri cu implicarea domnului Grozavu, în care acesta a admis conflicte de interese și, respectiv, conform legii, este incompatibil cu funcția de vice-primar.
Aceste lucruri au fost comunicate BERD și BEI și, respectiv, aceștia, îngrijîndu-se de integritatea banilor pe care îi gestionează, nu pot să încredințeze sume importante de bani unor persoane neautorizate.
Mai mult decît atît, în data de 27 martie, Congresul autorităților locale și regionale a Consiliului Europei, în sesiunea de primăvară, în urma unei vizite de informare din luna decembrie, a elaborat, întocmit și adoptat în ședință plenară un nou raport, foarte critic, fără precedent în ultimii ani, la adresa democrației locale din Republica Moldova, care are 3 repere.
Două dintre care incidente la Primăria muncipiului Chișinău:
1. Situația primarului suspendat, la acel moment Dorin Chirtoacă,
2. Situația privind uzurparea puterii în municipiul Chișinău,
3. Situația primarilor din Republica Moldova, aflați sub presiune juridică, a se citi intimidare din partea partidului domnului Plahotniiuc.
O să citesc cîteva crîmpeie din acest important document al Consiliului Europei, legat de activitatea primarului general Dorin Chirtoacă. Citez:
1. Suspendarea a fost ilegală. Neadmiterea participării la referendum, submină autonomia și democrația locală și, respectiv, creează probleme foarte mari de funcționalitate a democrației în Chișinău
.
Legat de uzurparea puterii în Chișinău, citez:
1. O persoană neautorizată, Nistor Grozavu, a numit-o ilegal în funcția de primar general interimar, pe Silvia Radu, respectiv, citez: asistăm la o acțiune de uzurpare a puterii locale în Chișinău.
Mai mult decît atît, Consiliul Europei, amintește faptul, sau relevă faptul că doi oameni, care nu au nici un vot din partea cetățenilor, dețin astăzi puterea executivă în Chișinău, eludînd 2 instituții care au votul cetățenilor, primarul general, care a fost votat direct și, respectiv, Consiliul Municipal Chișinău, care nu valorifică puterea pe care a primit-o din partea cetățenilor.
Mai mult decît atît, citez din acest raport al Consiliului Europei:
Situația este extrem de gravă și perturbează guvernanța locală, aduce atingerea capitalei, care este cel mai mare oraș din Republica Moldova și poate fi un precedent periculos pentru alte municipalități din Republica Moldova.

Insist asupra cuvăntuluim perturbează situația din Chișinău, ori cuvîntul haos, este tocmai cel mai potrivit cuvînt pe care îl avem în ziua de astăzi. Haos în Chișinău, a făcut anume Dodon și Plahotniuc, pentru că 1 în urmă, Chișinăul avea primar ales. Proiectele despre care vam vorbit, proiecte curente ale Primăriei, dar și proiecte cu suport internațional, din partea diferitor parteneri de dezvoltare, erau în derulare. Asăzi, în beneficiul locuitorilor municipiului Chișinău, a tuturor și a fiecăruia, astăzi interesul locuitorilor municipiului Chișinău, a dumneavoastră, a fost înlocuit cu interesul îngust, de partid, dar și al binomului Plahotniuc-Dodon și, respectiv, ținută în captivitate, Primăria a ajuns în haos. Proiecte de zeci de milioane de lei, din bugetul Primăriei Chișinău și proiecte de zeci de milioane de euro, din asistența străină și din parteneriate străine, sunt ținute astăzi "la murat", iar unele dintre acestea sunt compromise, pentru că a fost uzurpată puterea în Chișinău și astăzi avem o clică de oameni, care neautorizați, care stau la Primăria municipiului Chișinău. Iar acest haos, ar trebui să și-l asume personal domnul Plahotniuc și respectiv, domnul Dodon.
Am văzut foarte exact, că la începutul campaniei electorale, sau la prezentarea candidatului PSRM, domnul Dodon, tutorele PSRM-ului, a spus că în această campanie electorală, nu vor aborda chestiuni de natură geopolitică. În acelaș timp, am văzut-o pe Silvia Radu-omul comun al PD-ului și PSRM-ului, care a spus că nu va aborda în această campanie chestiuni de natură politică. Au spus aceste lucruri tocmai pentru că există între ei un pact de neagresiune, pentru că ei se întrajutorează și pentru că vor să mintă și să prostească alegătorul municipiului Chișinău. De fapt ei fac foarte multă politică și, respectiv, încxearcă să eludeze voința adevărată a locuitorilor municipiului Chișinău.

În aceste condiții, am 3 solicitări:
1. Solicitarea este către domnul Plahotniuc și către domnul Dodon, ca începînd din ziua de astăzi, s-o scoată pe doamna Radu și pe ceilalți doi ajutanți ai dumneaei din Primăria municipiului Chișinău, pentru că nu există nici un reper legal pentru aflarea dumnealor în funcție, iar argumentele pe care le-am adus, cu implicații interne ale Republicii Moldova, dar și internaționale, demonstrează cu prisosință acest lucru. Orice activitate în continuare a acestora trece pe tărîmul penal, din punctul meu de vedere.
2. De aceea, cea de a doua solicitare, este către Procuratura Generală, cu care noi am mai avut explicații pe această temă și care, din păcate, s-a făcut "oarbă" la ilegalitățile care se petrec la Primăria municipiului Chișinău. Or, trezorăria Chișinău, a interzis Silviei Radu să semneze acte de dispoziții. Pe dimensiunea financiară, aceasta nu mai este ordonatorul de credit al Chișinăului, dar, din data de 16 februarie, continuă să semneze alte acte de dispoziție, contracte, contracte de muncă, alte documente.
Solicitarea către Procuratură este ca să se autosesizeze și să verifice încadrarea juridică și, respectiv, componența de infracțiune în activitatea lui Nistor Grozavu și, în mod special, a Silviei Radu, pentru acțiunile și pentru documentele pe care le-a semnat, începînd cu data de 16 februarie, de cînd a depus cerere de demisie primarul general al municipiului Chișinău și să curme, prin efectul legii, aceste ilegalități extrem de periculoase pentru democrația locală din Republica Moldova.
3. Și nu în ultimul rînd, solicit Consiliului Municipal Chișinău, care este unica autoritate legală aleasă în municipiul Chișinău, la această oră, să se convoace de urgență și să numească o persoană autorizată, care ar semna toate documentele specifice primarului general, pînă la alegerile din 20 mai.
După alegerile din 20 mai, după votul cetățenilor, o să vin și o să le semnez eu. Dar pînă la această dată, Consiliul trebuie să se convoace neîntîrziat, să autorizeze o persoană, pentru că Consiliul este purtător al "suveranității alegătorilor" din Chișinău și ei sunt cei care trebuie să desemneze pe cineva care va ține locul primarului general interimar, pînă cînd va fi validat mandatul primarului general, ales de municipiul Chișinău și nu numit de Plahotniuc și Dodon, așa cum au făcut în noiembrie 2017.
Dacă sunt întrebări, eu vă răspund cu cea mai mare plăcere.
Din punctul meu de vedere, speța este foarte clară și soluțiile care se impun, la fel.

Mulțumesc!