Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi parlamentari,
Rog să asigurați prezența în sală a deputaților, pentru a continua ședința.
Pînă se adună deputații în sală, eu aș dori să aduc la cunoștință, în special a
colegilor noștri de la Partidul Comuniștilor, dimineață s-a vorbit, și doamna
Mironic, și alți colegi despre un memorandum-declarație cu privire la istorie și
valorile naționale, făcîndu-se referință că este o Declarație a Academiei de Științe
și a Ministerului Culturii. Pentru mass-media, la fel.
Stimați colegi,
Pentru deputați, eu gîndesc, cînd se fac asemenea declarații, ele trebuie să fie
făcute responsabil și cu mult profesionalism. Nici Academia de Științe și nici
Ministerul Culturii nu au absolut nimic cu acest document. Este un document
semnat cu titlu personal de un grup de cetățeni din Republica Moldova, iar
difuzarea acestui memorandum, făcută la adresa Cultura BASS@gmail.com nu are
absolut nimic cu Ministerul Culturii. Deci or că aceste lucruri s-au făcut fără
cunoștință de cauză, or că aceste lucruri au fost difuzate eronat în mod intenționat.
Asta așa, ca o simplă informație.
Microfonul nr.3.
Doamna Inna Șupac:
Vă mulțumesc.
Vreau să vă comunic, domnule Lupu, probabil, nu sînteți informați cu
privire la faptul că toate comunicările de presă din partea Ministerului Culturii,
care vin pe adresa agențiilor de presă, vin anume din acel e-mail, pe care
dumneavoastră l-ați nominalizat.
67
Domnul Marian Lupu:
Reiterez. Secretariatul de presă al Parlamentului m-a informat cu toată
responsabilitatea că este o adresă e-mail privată și nu are absolut nimic cu
Ministerul Culturii.
Doamna Inna Șupac:
Înseamnă că, de obicei, comunicatele de presă din partea Ministerului
Culturii vin din partea unui e-mail privat.
Vă mulțumim pentru informație.
Domnul Marian Lupu:
Cu multă plăcere.
Deci sîntem la etapa ultimelor patru proiecte. Repet încă o dată, mult stimați
colegi conducători ai grupurilor politice, prezența, fiindcă avem și lectura întîi,
avem și lectura a doua.
Domnule Corman,
Vedeți, vă rog, prezența colegilor Partidului Democrat.
Domnul Hadârcă,
La fel, Partidul Liberal.
Deci proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2012. Lectura a treia.
Proiectul nr.2595. Domnul Ioniță. Cred că aici o să mergeți în pachet cu nr.2836.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Înainte de a examina Legea bugetului de stat, este nevoie, procedural, să
examinăm bugetul Parlamentului, să supunem votului, ca apoi să putem examina
bugetul de stat.
Și, de asemenea, trebuie să fac o rectificare, nu rectificare, dar pentru
stenogramă, cînd s-a votat politica bugetar-fiscală, eu am anunțat în plenul
Parlamentului, deoarece sinteza deja era gata, că comisia a aprobat integral
amendamentul domnului Reidman, însă nu am dat citire întregului amendament. Și
acum trebuie să dau citire întregului amendament, că atunci nu s-a dat citire.
Codul fiscal, articolul 124 „Înlesniri la plata accizelor.” Îmi cer scuze, dar
trebuie să citesc tot: „Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul
vamal în magazinele duty-free și comercializarea de către aceste magazine a
mărfurilor supuse accizelor, cu excepția țigărilor cu filtru de import, precum și la
introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal și la plasarea acestora
sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal,
sub destinațiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului”.
Oleg Reidman, deputat în Parlament, propune ca la articolul 124 alineatul
(5) din Codul fiscal cuvintele „cu excepția țigaretelor cu filtru de import” să se
excludă. Totodată, articolul 951 din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000 se
completează cu un alineat nou, (11 ), în următoarea redacție: „Magazinul duty-free
poate fi amplasat înainte de punctul de control al pașapoartelor, în zona intrării pe
teritoriul Republicii Moldova, cu condiția plasării mărfurilor cumpărate de către
68
pasageri la depozit, în vamă, pînă la reîntoarcerea în țara de unde a sosit pasagerul
ori pînă
...