formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de
învățămînt superior, ciclul I.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2449 din 25 octombrie
2012 privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național
Anticorupție.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1845 din 10 august
2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației
arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1908 din 30 august
2012 privind aprobarea Strategiei de consolidare instituţională a Centrului
Naţional Anticorupţie.
15. Interpelări.
Ședința începe la ora 14.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în sală, pentru a începe ședința
plenului Parlamentului.
Voi ruga Secretariatul să …
Bine. Mai așteptăm puțin.
Stimați colegi,
Un cinci minute pînă la începerea ședinței, fiindcă avem în sală lipsă o
fracțiune, care se regăsește încă într-o ședință a sa.
Da, stimați colegi,
Văd că au început să apară și colegii noștri din ședința fracțiunii sale.
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Gagauz Miron, Vlah Irina – la cerere; Corman Igor, Guma
Valeriu este, da, domnul Brașovschi. Da, domnul Corman – prezent. 97 de
deputați.