DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 3 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2820
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de
economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (art.7, 8, 9 ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.404 din
27 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la secretul comercial – art.2; Legea cu privire la biblioteci – art.20 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.397 din
24 februarie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și
radiologice.
6. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1208 din 26 aprilie 2010 pentru modificarea Legii nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
(art.31). Respingerea proiectului de Lege nr.1208 din 26 aprilie 2010.
7. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1092 din 4 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă (art.9, 13). Respingerea proiectului de Lege nr.1092 din
4 mai 2011.
8. Dezbaterea proiectului de Lege nr.137 din 20 ianuarie 2012 pentru
completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din
sistemul național de pașapoarte (art.31, 32). În urma dezbaterilor, proiectul de
Lege nr.137 din 20 ianuarie 2012 este scos de pe ordinea de zi.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.509 din 14 martie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale
instanțelor judecătorești – art.5, 131, 20; Codul de executare – art.15 ș.a.).
10. Întrebări.
11. Declarația domnului deputat Mihai Godea.