11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.389 din 23 februarie 2012 pentru ratificarea Protocolului
adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru
Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire
la neproliferarea armelor nucleare.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.414 din 28 februarie
2012 privind Strategia națională pentru prevenirea și controlul bolilor
netransmisibile prioritare în Republica Moldova (2012 – 2020).
13. Declarația doamnei deputat Corina Fusu, Fracțiunea Partidului Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor. De
asemenea, nu s-au înregistrat: Anghel Gheorghe, Ioniță Veaceslav, Palihovici
Liliana, Stoianoglo Alexandru – în delegație; Juravschi Nicolae – la cerere;
Ghimpu Mihai – din motive de sănătate; Candu Andrian.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a dezbate ordinea de zi, stimați colegi, tradițional, vreau să vă
informez că, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere colega noastră doamna deputat
Oxana Domenti. S-o felicităm și să-i dorim multă sănătate și succes, și revenire cît
mai grabnică în Sala Parlamentului. (Aplauze.)