DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2012
Ședința extraordinară din ziua de 15 ianuarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Validarea de către Curtea Constituțională a mandatului de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, atribuit domnului Valeriu Nemerenco, Fracțiunea
Partidului Liberal.
3. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.81 din 13 ianuarie
2012 privind abrogarea unor Hotărîri ale Parlamentului.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.64 din 11 ianuarie 2012 privind instituirea Crucii
comemorative „Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova (1991 – 1992)”.
5. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2707
din 8 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al
articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.63 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea articolului 164
al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2850 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.15; Legea cu
privire la piaţa valorilor mobiliare – art.24, 26; ş.a.).
8. Votarea, în lectură finală, a anexelor nr.5, nr.6. nr.7 la Legea bugetului
de stat pe anul 2012.
Ședința începe la ora 12.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.