DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 18 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea informației cu privire la alegerea Președintelui Republicii
Moldova. (Raportor – Tudor Deliu, președintele Comisiei speciale de desfășurare a
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.)
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2527 din 18 noiembrie
2011 cu privire la desfăşurarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2505 din
15 noiembrie 2011 privind stabilirea datei alegerii repetate a Preşedintelui
Republicii Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 2133 din 30 septembrie 2011 privind ratificarea Acordului
pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie
internaţională.
7. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2090 din
26 septembrie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
reducerea cazurilor de apatridie. Remiterea proiectului nr. 2090 în Comisia politică
externă și integrare europeană.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2161
din 4 octombrie 2011 pentru ratificarea Acordului de implementare între Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei
Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice
periculoase în Republica Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1719 din
25 iulie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 2410 din 2 noiembrie
2011 cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al Curții Supreme
de Justiție.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 2396 din 1 noiembrie
2011 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție.