DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 8 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi. (Votarea propunerilor.)
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1562 din 8 iulie 2011
privind numirea în funcție a unor membri ai Curții de Conturi.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1563 din 8 iulie 2011
privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a
Pieței Financiare.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1034
din 26 aprilie 2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.1091
din 3 mai 2011 pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătăţii
nr.411-XIII din 28 martie 1995.
7. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.460 din 24 februarie
2010 privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public – art.27, anexa nr.3; Codul electoral – art.44).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1449 din 22 iunie
2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a
Republicii Polone.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1081 din 3 mai 2011
cu privire la intervenirea vacanţei unei funcţii de membru al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, declararea vacanţei funcţiei şi începutul
procedurii de desemnare a unui nou membru al CCA.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1367 din 10 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1369 din 10 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1382 din 13 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.