DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 4 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.430 din
31 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii
Moldova (art. 70 alin.(3), art.71). În urma votării nominale în lectura a doua,
proiectul nr. 430 nu a întrunit numărul necesar de voturi de 2/3 pentru a modifica
Constituția.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.163 din
24 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, 7; Codul vamal – art.91).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.222 din
11 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie
1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.191 din
26 mai 2014 privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu
impact energetic.
6. Dezbaterea și respingerea proiectului nr.235 din 18 iunie 2014 –
moțiunea simplă asupra stării grave criminogene în țară, politicilor în domeniul
apărării ordinii și securității publice, precum și activității Ministerului Afacerilor
Interne.
7. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului, asistată de domnul Oleg Bodrug, vicepreședinte al Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Secretariatul,
Să anunțați prezența în sală.