DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IUNIE 2015
Ședința din ziua de 18 iunie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.131 din
26 martie 2014 pentru modificarea Legii nr.96-XVI din
13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.).
Pentru lectura a doua proiectul nr.131 a fost comasat cu
proiectele de lege nr.93 din 5 martie 2014 și nr.109 din 18 martie
2014, proiectul nr.131 fiind ca proiect de bază. Procedura de vot
a proiectului nr.131 se transferă pentru o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.155 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.5, 81, 169
ș.a.; Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional –
art.1, 38, 39).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.179 din 5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.183 din 7 mai 2015 cu privire la mediere.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de
procedură penală – art. 821; Codul de executare al Republicii
Moldova – art. 173, 187 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.244 din 9 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din
27 octombrie 2005 (art. 4, 41, 5, 8, 17). Pentru lectura a doua
proiectul nr.244 va fi comasat cu proiectul de lege nr.67 din
13 martie 2015, proiectul nr.244 fiind ca proiect de bază.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.67 din 13 martie 2015 pentru completarea articolului 4
alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la exercitarea
profesiunii de medic nr.264-XVI din 27 octombrie 2005.
Proiectul nr.67 a fost prezentat de către autor și dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi a fost audiat raportul
comisiei permanente sesizate în fond. Pentru lectura a doua
proiectul nr.67 va fi comasat cu proiectul de lege nr.244 din
9 iunie 2015, proiectul nr.67 fiind ca proiect de alternativă.
10. Audieri parlamentare cu privire la încălcările sesizate în
perioada alegerilor locale prin înregistrarea temporară la
domiciliu și/sau imobile a cetățenilor.
Raportori: domnul Iurie Ciocan, președintele Comisiei
Electorale Centrale; domnul Vitalie Tarlev, viceministrul
tehnologiei informației și comunicațiilor.
Domnul Procuror General Corneliu Gurin a prezentat
informația în scris fiind dată citire de către domnul Președinte
al Parlamentului Andrian Candu.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege
nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne; Legea securității statului – art.13; ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.254 din
18 iunie 2015 privind demisia Guvernului.
13. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.07
Lucrările sînt prezidate de domnul Adrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile în sală.
Rog Secretariatul Parlamentului să anunțați prezența în sală.