DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2014
Ședința din ziua de 20 februarie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.30 din
3 februarie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la
petiționare – art.10; Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului – pct.22).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 525 din
17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.64, 91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 23 din
27 ianuarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii
pașapoartelor diplomatice și de serviciu.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.471 din
21 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.42-XVI din 6 martie
2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (art.1, 2, 4 ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 540 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27,
28, 29, 30; ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 533 din
23 decembrie 2013 privind semnătura electronică și documentul electronic.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 520 din
14 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.8; Codul civil – art.112, 113,139; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 265
din 14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.238, 239, 2451 ș.a.; Codul contravențional – art.300, 302, 303 ș.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 24 din 28 ianuarie 2014 privind importul unui autovehicul.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 67 din 19 februarie
2014 privind demisia unui deputat în Parlament.