DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2014
Ședința din ziua de 27 februarie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 9 din 18 ianuarie 2014 privind ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea
pentru dezvoltare.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 22 din 27 ianuarie 2014 cu privire la ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia
privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 307 din 5 iulie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la
petiționare (art.8, 9, 10, 11). Votarea proiectului de Lege nr. 307 se transferă
pentru o ședință ulterioară.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 436 din 4 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.198, 237, 240, 244, 400).
Votarea proiectului de Lege nr. 436 se transferă pentru o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 3098 din
19 decembrie 2012 pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie
1993 privind protecția mediului înconjurător. Votarea proiectului de Lege nr. 3098
se transferă pentru o ședință ulterioară.
8. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr. 3051 din 30 decembrie 2013
(referitor la proiectul nr. 339 din 15 iulie 2013), a Legii nr. 258 din 1 noiembrie
2013 pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din
2 iunie 2000. La prezenta ședință, proiectul nr. 3051 a fost doar dezbătut, votarea
acestuia se transferă pentru o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 66 din 18 februarie 2014 privind importul unui autovehicul.
10. Interpelări.