rugînd toți cei care nu sînt deputați și invitați speciali pentru audieri să plece din
sală, cu tot regretul și respectul față de ei.
De asemenea, vă anunț că tehnicienii, potrivit caracterului închis al ședinței,
vor porni sistemele de securitate și de bruiere a semnalului în sala de ședință.
(Gălăgie în sală.)
De asemenea, Secretariatul Parlamentului și serviciile specializate să verifice
permanent transmisiunile eventuale care există, streaming-uri care sînt organizate.
Toți cei, rămîn în sală doar deputații și persoanele autorizate să rămînă pentru a
asigura ședința închisă, organizarea ședinței închise.
2–3 minute, dragi colegi, de organizare și revenim foarte curînd.