DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 4 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2705
din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind ocrotirea monumentelor – art.16, 161; Legea privind autorizarea
executării lucrărilor de construcție – art.3, 6, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1100
din 23 mai 2012 privind modificarea și completarea Codului contravențional
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.3561).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.45 din
7 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.1271, 130, 135, ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.144 din 1 aprilie 2013
privind numirea în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate
(Victor STRĂTILĂ).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.112 din
13 martie 2013 pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.901).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1180
din 4 iunie 2012 pentru completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.90, 901).
9. Ora întrebărilor.
10. Prezentarea informației la solicitarea domnului deputat Iurie Chiorescu,
privind construcțiile care au loc în fondul forestier. (Raportor – Anatolie Zolotcov,
viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor în exercițiu.)
11. Prezentarea informației la solicitarea domnului deputat Alexandru
Cimbriciuc, privind cauza penală care ține de depășirea atribuțiilor de serviciu ale
unor factori de decizie din cadrul Primăriei orașului Soroca. (Raportor – Viorel
Chetraru, Directorul Centrului Național Anticorupție.)
12. Întrebările deputaților.