DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 29 martie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2847
din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova
(art.1811).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.133 din 25 martie
2013 privind Raportul Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la
venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de
Integritate.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.40 din 7 februarie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea
regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.41 din 7 februarie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și
protejarea reciprocă a investițiilor.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.76 din 20 februarie 2013 privind interpretarea articolului 11
alineatul (1) litera b) din Legea nr.595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.100 din 7 martie 2013 pentru acceptarea amendamentului la
anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.98 din 7 martie 2013 pentru ratificarea Acordului în
domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.127 din 20 martie 2013 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.37 din
4 februarie 2013 pentru completarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior.