DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 7 martie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1271
din 11 iunie 2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.32, 321, 322; Legea privind pensiile de
asigurări sociale de stat – art.16, 42, 43 ș.a.; ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.634
din 30 martie 2012 cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al
informației publice.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.2977
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 7 ș.a.; Legea cu privire la Banca
Națională a Moldovei – art.5, 11; ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2477
din 26 octombrie privind Stema de Stat a Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2784
din 22 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu
privire la veterani (art.12, 22).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.58 din
11 februarie 2013 pentru modificarea Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior (art.8).
9. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1170 din 16 mai
2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu
privire la patenta de întreprinzător (art.1, 3, 31 ş.a.). Respingerea proiectului de
Lege nr.1170 din 16 mai 2011.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.94 din 7 martie 2013
privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 15 februarie
2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la
funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.29 din 1 februarie
2013 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.276 din 6 decembrie 2012 cu