Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 4 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2821
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.243-XV din
8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură (art. 9, 10, 11 ş.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2536
din 18 noiembrie 2011 privind administraţia publică centrală de specialitate.
5. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 860 din 26 aprilie 2012 privind eliberarea din funcție a unui
judecător al Curții Supreme de Justiție. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.860
din 26 aprilie 2012.
6. Prezentarea Raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator
al Audiovizualului (CCA) pe anul 2011. (Raportor – Marian Pocaznoi, președintele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.) Proiectul nr.241 din 3 februarie 2012.
7. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.891 din 2 mai 2012 cu privire la
Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii
Moldova pentru anul 2011. În urma dezbaterilor, proiectul de Hotărîre nr.891 din
2 mai 2012 este remis în comisie.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2239
din 13 octombrie 2011 privind importul utilajului, inventarului şi echipamentului
sportiv.
9. Răspunsul domnului Alexandru Coman, Directorul general al Agenției
Medicamentului, la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
2
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 57 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Hotineanu Vladimir – în delegație; Plahotniuc Vladimir – la
cerere; Fusu Corina, Greceanîi Zinaida, Guma Valeriu. De asemenea, nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul se Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
La odinea de zi.
A, văd că s-au mai schimbat pozițiile microfoanelor, da, în sală?
Microfonul nr.4.
Domnul Alexandru Stoianoglo – Fracțiunea PDM:
Domnule Președinte,
Este o propunere: de a exclude din ordinea de zi proiectul de Lege cu
nr.1582, cu nr.3, proiectul de Lege privind regimul armelor și munițiilor cu
destinație civilă. Comisia este gata de a prezenta acest raport, dar autorul,
Guvernul, a solicitat timp suplimentar pentru a prezenta raportul.
Domnul Marian Lupu:
Domnule președinte al comisiei,
Spuneți-mi, vă rog, deci ca să precizăm, nr.1582 rămîne pe ordinea de zi a
acestor două săptămîni?
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Da, pentru săptămîna viitoare, domnule Președinte.
Domnul Marian Lupu:
Adică mișcarea doar a nr.1582 pentru săptămîna viitoare, la solicitarea
Guvernului, la solicitarea autorului. Bine.
3
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Vă rog să mă înscrieți cu o declarație la sfîrșit de ședință.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Am înregistrat.
Microfonul nr.5.
Domnul Gheorghe Brega – Fracțiunea PL:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Proiectul de Lege nr.382 văd că e inclus pe d
...