Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 18 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.382
din 22 februarie 2012 cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor.
4. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege 2544 din 21 noiembrie 2011 cu privire la serviciile de plată şi moneda
electronică. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2544 din
21 noiembrie 2011.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.395
din 16 februarie 2011 privind completarea articolului 47 din Regulamentul
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1363 din 10 iunie
2011 cu privire la completarea articolului 7 şi a articolului 8 din Legea nr.272-XIV
din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă. În urma dezbaterilor, proiectul de
Lege nr.1363 din 10 iunie 2011 este transferat pentru ședința de joia viitoare,
24 mai.
7. Reexaminarea Legii nr.234 din 1 decembrie 2011 privind securitatea
industrială a obiectelor industriale periculoase și menținerea votului asupra acestei
legi. Proiectul nr.802 din 19 aprilie 2012.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.681 din
4 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova
2020”. (Raportor – Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului.)
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.903 din 4 mai 2012
cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică pe anul 2012.
10. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1948 din 24 mai 2006 pentru completarea articolului 2 din Legea
nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor
de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor.
Respingerea proiectului de Lege nr.1948 din 24 mai 2006.
2
11. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.910 din 14 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii
asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 şi a Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Respingerea proiectului de Lege nr.910 din 14 martie 2008.
12. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr. 3477 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea
articolului 4 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea
obligatorie de asistentă medicală. Respingerea proiectului de Lege nr. 3477 din
17 decembrie 2008.
13. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.3478 din 17 decembrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale –
art.23; Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală – anexa nr.3). Respingerea proiectului
de Lege nr.3478 din 17 decembrie 2008.
14. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr. 1538 din 5 iulie 2011 pentru completarea articolului 16 din Legea
nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală. Respingerea proiectului de Lege nr. 1538 din 5 iulie 2011.
15. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1425 din 12 mai 2010 privind completarea Legii nr.1585-XIII din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (art.4).
Respingerea proiectului de Lege nr.1425 din 12 mai 2010.
16. Declarația domnului deputat Ghenadie Ciobanu, Fracț
...