Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 27 septembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuțiunea domnului Vladimir Voronin – Fracţiunea parlamentară a
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Alocuțiunea domnului Valeriu Streleț – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuțiunea domnului Dumitru Diacov – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuțiunea domnului Ion Hadârcă – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
8. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2001 din 13 septebmrie 2012 cu privire la ratificarea
Acordului privind zona de comerţ liber.
9. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1744 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23 decembrie 2011 (art.1,
anexele nr.1 și nr.2).
10. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2009 din
14 septebmrie 2012 privind revocarea Președintelui Parlamentului.
11. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2010 din
14 septebmrie 2012 privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
12. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1967 din
12 septembrie 2012 pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican
legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a
Comunității Economice Eurasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de
constituire a Uniunii Vamale.
(Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova părăsește Sala de ședințe a Parlamentului Republicii Moldova.)
2
13. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1591 din 6 iulie 2012 privind modificarea și abrogarea unor
acte legislative (Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de
muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.4; Legea pentru modificarea și
completarea unor acte legislative – art.4).
14. Dezbaterea și aporbarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1466
din 27 iunie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din
Codul fiscal – art.4).
15. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
16. Interpelări.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței plenului Parlamentului, din totalul celor 101
de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații:
Abramciuc Veronica – la cerere; Ceban Ion, Hotineanu Vladimir, Sîrbu Oleg,
Țulea Oleg.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Declar prima ședință plenară a Parlamentului în
cadrul sesiunii de toamnă 2012 deschisă. Rog să onorăm Imnul și Drapelul Țării.
(Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat.)
Tradițional, începem prima ședință plenară în cadrul acestei sesiuni cu
luările de cuvînt ale liderilor grupurilor parlamentare politice. Și începem cu

...