DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 27 septembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuțiunea domnului Vladimir Voronin – Fracţiunea parlamentară a
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Alocuțiunea domnului Valeriu Streleț – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuțiunea domnului Dumitru Diacov – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuțiunea domnului Ion Hadârcă – președintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
8. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2001 din 13 septebmrie 2012 cu privire la ratificarea
Acordului privind zona de comerţ liber.
9. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1744 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23 decembrie 2011 (art.1,
anexele nr.1 și nr.2).
10. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2009 din
14 septebmrie 2012 privind revocarea Președintelui Parlamentului.
11. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2010 din
14 septebmrie 2012 privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
12. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1967 din
12 septembrie 2012 pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican
legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a
Comunității Economice Eurasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de
constituire a Uniunii Vamale.
(Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova părăsește Sala de ședințe a Parlamentului Republicii Moldova.)