Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 3 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Audieri parlamentare privind situația de la Banca de Economii și privind
concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.
Raportori: Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei;
Anatol Arapu, ministrul finanțelor; Oleg Efrim, ministrul justiției; Iurie Filip,
vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare; Dumitru Godoroja, viceministru al economiei; Victor Barbăneagră,
viceministru al finanțelor; Vladimir Cebotari, viceministru al transporturilor și
infrastructurii drumurilor; Tudor Copaci, viceministru al economiei.
Runda de întrebări – răspunsuri.
Luările de cuvînt ale deputaților.
4. Proiectul de Hotărîre nr.387 din 3 octombrie 2013 pe marginea
audierilor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor SA ”Banca de
Economii” și privind concesionarea activelor ÎS ”Aeroportul Internațional
Chișinău”.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.390 din 3 octombrie
2013 privind rezultatul audierilor despre situația de la SA ”Banca de Economii” și
concesionarea ÎS ”Aeroportul Internațional Chișinău”.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Vă rog ca să ocupați locurile, ca să începem ședința.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Guțu Ana, Jantuan Stella, Palihovici
Liliana, Petrenco Grigore – în delegație; Abramciuc Veronica, Balan Ion,
Lucinschi Chiril – din motive de sănătate; Brașovschi Gheorghe, Gagauz Miron,
Mironic Alla, Morcov Ghenadie – la cerere.
Domnul Igor Corman:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Vă reamintesc că ordinea de zi a ședinței de astăzi, 3 octombrie, noi am
adoptat-o aici, în plenul Parlamentului. De asemenea, vă reamintesc că la ultima
ședință, după ce am consultat toate grupurile parlamentare, am luat decizia ca în
această ordine de zi să fie inclus și subiectul „Audierile parlamentare privind
situația de la Banca de Economii și privind concesionarea Aeroportului
Internațional Chișinău”.
Ieri, la Biroul permanent, noi am discutat și, prin consens, am decis să
începem astăzi ședința cu acest subiect, deci cu audierile parlamentare, despre care
am vorbit.
De asemenea, la Biroul permanent am decis reprezentanții căror ministere și
instituții să fie invitați la aceste audieri, este vorba despre reprezentanții
Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției,
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, a Băncii Naționale a
Moldovei și ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Deci am fost informat de
către Secretariat că reprezentanții acestor instituții și ministere sînt prezenți în sală.
Deci, tradițional, vom desfășura aceste audieri în felul următor. La prima
etapă, vom audia rapoartele din partea ministerelor respective. În a doua etapă,
vom avea runda de întrebări – răspunsuri. Și în a treia fază a audierilor, respectiv,
deputații, care doresc, se vor înscrie cu luări de cuvînt. De asemenea, dacă vor
exista propuneri privind anumite proiecte de hotărîre, privind anumite proiecte de
lege, vom decide aici, în plen, cum o să procedăm în continuare.
Și vreau să mai fa
...