Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 17 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, în special
privind pierderea controlului statului asupra „Băncii de Economii” – SA şi a ÎS
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, înaintate de deputații PCRM la ședința
Parlamentului din 10 octombrie 2013. Proiectul nr.396 din 10 octombrie 2013.
– prezentarea raposrtului asupra activității Guvernului. (Raportor – domnul
Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova.);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luările de cuvînt ale deputaților;
– respingerea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului.
4. Înaintarea de către deputații PCRM a moțiunii de cenzură asupra
activității Guvernului, în special privind promovarea politicilor de dezintegrare a
ţării, de pierdere a teritoriilor, Republicii Moldova. Proiectul nr.404 din
17 octombrie 2013. (Raportor – Grigore Petrenco, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.)
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.365 din
12 septembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind
regimul străinilor în Republica Moldova.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.388 din
3octombrie 2013 privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri
din cupru.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.389 din
3 octombrie 2013 privind importul unor plăci de marmoră.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.401 din 16 octombrie
2013 privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.402 din 16 octombrie
2013 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.199 din
12 iulie 2012 privind alegerea unor membri supleanți în comisiile permanente ale
Parlamentului.
2
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de
deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Vlah Irina – la cerere;
Botnariuc Tatiana, Cojocaru Vadim, Plahotniuc Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Domnilor deputați,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Vă aduc aminte că ordinea de zi a ședințelor Parlamentului de astăzi și de
mîine a fost aprobată de plenul Parlamentului săptămîna trecută, avem și un
supliment la ordinea de zi, care a fost aprobat de Biroul permanent la ședința de
ieri. Dacă sînt propuneri de amendare a ordinii de zi, vă rog să le formulați la
microfoanele din sală.
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Domnule Președinte,
În ordine așa, de excepție, rugăm introducerea pentru ziua de mîine a
proiectului nr.273.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Am înregistrat. Alte propuneri? Alte propuneri nu sînt.
Eu am să supun votului propunerea ca, pentru ziua de mîine, 18 octombrie,
să introducem în ordinea de zi proiectul cu nr.273. Cine este pentru rog să voteze.
Majoritatea voturilor. Acest proiect este introdus în ordinea de zi.
Și acum, per ansamblu, am să supun votului ordinea de zi de astăzi și de
mîine. Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea deputaților. Ordinea de zi este
aprobat
...