Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 29 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.676
din 14 martie 2011pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321, ş.a.; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.679
din 14 martie 2011 privind compensaţiile sociale unice.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Proiectul nr.677 din 14 martie 2011.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.546 din
1 martie 2011 cu privire la scutirea de achitare a obligațiunilor financiare
prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011. Proiectul nr. 678 din
14 martie 2011.
8. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 11.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
2
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Victor Popa–la cerere; Victor Bodiu, Veaceslav Bondari, Vasile Botnari,
Gheorghe Mocanu, Mihail Poleanschi, Alexandru Stoianoglo, Vasili Șova, Andrei
Vacarciuc.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Astăzi, la ordinea de zi avem 4 proiecte. Dacă sînt și alte propuneri, rog la
microfoane.
Microfonul nr.4.
Domnul Vladimir Hotineanu – Fracțiunea PLDM:
Stimate domnul Președinte,
Rog să fie inclus în ordinea de zi cu nr.4 proiectul de Lege cu privire la
scutirea și achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile la fondurile de asigurări
obligatorii de asistență medicală. Este vorba de deținătorii de terenuri agricole și
patentarii. Ca să fie discutată în primă lectură, înainte de fondurile asigurărilor
obligatorii, ca, ulterior, să putem comasa acest proiect de lege, această inițiativă cu
Legea fondurilor.
Domnul Marian Lupu:
Da, am înregistrat propunerea.
Mulțumesc.
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
În legătură cu compromiterea procesului de implementare a Registrului
electronic al alegătorilor pentru următoarele alegeri generale locale, propunem să
fie invitată conducerea Comisiei Electorale Centrale, pentru ca să fie organizate
audieri. Noi avem mai multe întrebări față de conducerea Comisiei și am dori să
aflăm și explicația la întrebările: de ce nu se implementează Registrul electronic al
alegătorilor? De ce nu se respectă termenele stabilite prin lege? Și ce are de gînd să
întreprindă Comisia Electorală Centrală în următoarele luni? Avînd în vedere că
deja a cheltuit pentru acest proiect mai mult de un milion de dolari.
Domnul Marian Lupu:
La ședința de astăzi?
3
Domnul Grigore Petrenco:
La ședința de astăzi.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Am înregistrat. Voi supune … du
...