Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 17 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Alocuțiunea în Parlamentul Republicii Moldova a E.S. doamna Anne
Brasseur, Preşedinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
3. Runda de întrebări – răspunsuri.
4. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.118
din 21 martie 2014 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 253
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
cu privire la știință și inovare – art.157; Legea cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar – art. 1, 3, 6 ș.a.; Legea privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici – art. 1, 3, 6, 8, 9 ș.a.; ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.254
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl – art. 211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.65, 651 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.352
din 2 septembrie 2013 cu privire la locuințe.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.282 din 9 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii
Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și
inovare (2014 – 2020) – Orizont 2020.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din
24 martie 2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.255
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1591-XV din
26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de
2
pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale (Titlul Legii, art. 12, 13,14, 2,
5).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.296 din
2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
electoral – art.1, 16, 19 ș.a.; Codul penal – art.1812; ș.a.).
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a treia a proiectului nr.267 din
14 iunie 2013 al Codului transporturilor rutiere.
14. Dezbaterea, adoptarea în lectura a doua și în lectură finală a proiectului
nr.260 din 1 iulie 2014 al Codului educației al Republicii Moldova
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.191
din 26 mai 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic.
16. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.541
din 30 decembrie 2013 privind regimul articolelor pirotehnice. Dezbaterile asupra
proiectului nr.541 au avut loc într-o ședință anterioară, la ședința de astăzi acesta
fiind supus doar votului.
17. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116
din 20 martie 2014 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.281 din
9 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și
Securitate al Republicii Moldova – art.7, 71, 72; ș.a.). Dezbaterile asupra proiectului
nr.281 au avut loc într-o ș
...