Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2012
Ședința extraordinară din ziua de 15 ianuarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Validarea de către Curtea Constituțională a mandatului de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, atribuit domnului Valeriu Nemerenco, Fracțiunea
Partidului Liberal.
3. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.81 din 13 ianuarie
2012 privind abrogarea unor Hotărîri ale Parlamentului.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.64 din 11 ianuarie 2012 privind instituirea Crucii
comemorative „Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova (1991 – 1992)”.
5. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2707
din 8 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al
articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.63 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea articolului 164
al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2850 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.15; Legea cu
privire la piaţa valorilor mobiliare – art.24, 26; ş.a.).
8. Votarea, în lectură finală, a anexelor nr.5, nr.6. nr.7 la Legea bugetului
de stat pe anul 2012.
Ședința începe la ora 12.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința extraordinară a plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Stimați deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 58 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Abramciuc Veronica și deputații Fracțiunii parlamentare a
Partidului Comuniștilor.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Prezența anunțată în sală mă face să constat caracterul deliberativ al ședinței.
În aceste condiții, rog să onorăm Drapelul Republicii Moldova. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința de astăzi se înscrie în cadrul sesiunii extraordinare, care, potrivit
prevederilor Regulamentului, am convocat-o. Convocarea acestei ședințe este
determinată, în mare parte, de decizia Curții Constituționale care a fost adoptată în
ziua de 12 ianuarie. Dar dincolo de aceste subiecte, la care va fi nevoie să ne
referim și să adoptăm o decizie cu dumneavoastră în cadrul unui proiect de hotărîre
de Parlament, am propus, la fel, potrivit normelor Regulamentului Parlamentului,
un șir limitat de proiecte care poartă un caracter prioritar și ar trebui să fie
dezbătute și adoptate în cadrul ședinței de astăzi a plenului Parlamentului. Potrivit
uzanțelor, ordinea de zi propusă, în calitatea mea de Președinte al Parlamentului, va
fost distribuită, comisiile au muncit.
Înainte de a începe examinarea proiectelor incluse pe ordinea de zi, vreau să
aduc cunoștinței dumneavoastră cîteva informații. Prim fiind că astăzi, 15 ianuarie,
se împlinesc 162 de ani de la ziua nașterii marelui nostru poet Mihai Eminescu,
născut la 15 ianuarie 1850.
În al doilea rînd, vreau să vă informez că, Curtea Constituțională, prin
Hotărîrea nr.29 din 30 decembrie 2011, a validat mandatul de deputat în Parlament
al candidatului 
...