Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 23 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2409 din
3 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului. Prioritate legislativă a Guvernului
Republicii Moldova. Amînarea votării proiectului de Lege nr.2409 pentru o ședință
ulterioară.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.71 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Primului Protocol
adiţional la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.72 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Protocolului al
Optulea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.74 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Aranjamentului
privind serviciile poștale de plată.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.75 din 12 ianuarie 2012 pentru ratificarea Convenției
Poștale Universale și a Protocolului final.
8. Dezbaterea şi aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1687
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art. 2651; Codul contravenţional – art. 3321).
9. Dezbaterea şi aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1991
din 2 iulie 2010 pentru completarea Codului de procedură civilă (art.279, 2851,
2852 ş.a.).
10. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.246 din 3 februarie
2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție.
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2819
din 20 decembrie 2011 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire
la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele
consulare – art.2).
2
12. Ora interpelărilor.
13. Răspunsul domnului ministru al finanţelor Veaceslav Negruţa la
întrebările domnului deputat Igor Dodon și ale domnului deputat Mihai Godea cu
privire la neachitarea salariilor lucrătorilor din domeniul medical și pedagogilor.
14. Adresarea interpelărilor de către deputați.
15. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
16. Declarație-replică a domnului deputat Ghenadie Ciobanu – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Stimați colegi,
Rog să nu mă faceți să repet de cîteva ori.
E deja timpul, 10.05.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Furdui Simion, Jantuan Stella, Șova Vasile, Vieru Boris – în
delegați; deputații din Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor. De
asemenea, nu s-au înregistrat deputații: Bodrug Oleg, Butmalai Ion, Greceanîi
Zinaida – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a începe examin
...