Dacă e să-l citez pe colegul din opoziție, atunci el a trîntit-o astfel: toți
membrii Alianței pentru Integrare Europeană sînt niște tîlhari și niște bandiți. Deci
eu, fiind membră a Alianței, sînt, de asemenea, o tîlhăroaică și un bandit.
Chiar dacă, tovarășe Petrenco, unica înscriere în carnetul dumitale de muncă
este „deputat”, că nu ai făcut încă nimic important în viață pentru a te ridica la un
asemenea statut, nu este o scuză și, de aceea, voi cere, insistent, să vă fie
suspendată imunitatea de parlamentar, pentru a vă acționa în judecată.
Spre deosebire de dumneata, eu am acces în Parlament la capăt de o
activitate în sistemul educațional. Mă tot întreb: ce spun foștii mei elevi cînd aud
că am devenit între timp o tîlhăriță și un bandit?
Și ceva mai nou. Mi-a spus zilele acestea un coleg de partid din teritoriu al
tovarășului Petrenco că a primit indicații stricte de la domnul Vladimir Voronin
să-mi găsească orice în biografie care ar putea să mă compromită, așa zice-se că au
primit indicații pentru toți deputații din Alianța pentru Integrare Europeană.
Naiva de mine. Credeam că timpurile staliniste au apus. Nu mă deranjează,
tovarășe Voronin, scormonitul prin viața mea. Veți rămîne profund dezamăgit.
Unicul lucru care mi se poate reproșa este faptul că am verificat caiete prea
multe nopți și m-au prins deseori zorii aplecată asupra cărților.
În concluzie. Tovarăși comuniști, nu vă dați frîu liber gurii. Mult prea mari
păcate aveți pe conștiință, dar dacă totuși aveți învinuiri probate la adresa unor
membri din Alianța pentru Integrare Europeană, operați cu nume concrete, cu
fapte, iar instituțiile abilitate vor da sentința.
Oricine dintre dumneavoastră își va mai permite să facă astfel de etichetări
calomnioase îla adresa tuturor membrilor Alianței pentru Integrare Europeană,
deci, implicit, și la adresa mea, ne vom întîlni în sala de judecată.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar ședința de astăzi închisă.
Ședința s-a încheiat la ora 13.24.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.