DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 15 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Anularea rezultatului votului asupra proiectului de Lege nr.1699
dezbătut în cadrul ședinței Parlamentului din 9 noiembrie 2012.
4. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.2643 din 9 noiembrie 2012 cu
privire la revocarea domnului Vladimir Plahotniuc din funcția de
prim-vicepreședinte al Parlamentului. Respingerea proiectului de Hotărîre nr.2643.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2644 din 9 noiembrie
2012 cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al
Audiovizualului. (Colesnic Iurie, Barbălată Olga, Mîțu Cristina.)
6. Răspunsul domnului șef al Direcției generale analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne Vladimir Țurcan
la întrebarea domnului deputat Anatolie Zagorodnîi privind prezentarea unei
informații referitoare la numărul dosarelor penale intentate în baza actelor de
control efectuate de către Curtea de Conturi în perioada 2009 – 2012.
7. Întrebări.
8. Declarația domnului deputat Ion Butmalai – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
9. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
10. Declarația doamnei deputat Maria Ciobanu – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.