Ședința începe la ora 08.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința specială a
plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 65 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în afară de
domnul Reșetnicov, domnul Sîrbu și doamna Șupac.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Astăzi, potrivit prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.39 din 7 martie
curent, Parlamentul s-a întrunit în ședință specială dedicată alegerii Șefului
Statului. În acest context, invit la tribuna centrală președintele Comisiei speciale de
desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
domnul Tudor Deliu, pentru a prezenta informația privind activitatea Comisiei în
vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova.
Domnule Deliu,
Vă rog.
Domnul Tudor Deliu – președintele Comisiei speciale de desfășurare a
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldov:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Excelențele dumneavoastră reprezentanți ai misiunilor diplomatice,