DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 29 septembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuţiunea doamnei Maria Postoico − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
4. Alocuţiunea domnului Valeriu Streleț − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuţiunea domnului Dumitru Diacov − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuţiunea domnului Ion Hadârcă − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1750 din 27 iulie 2011 privind ratificarea Protocolului
adiţional la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de
Comerţ Liber (CEFTA).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1686
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art. 4; Legea privind accesul la informaţie – art. 1, 5, 7, 8, 12; ş.a.).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1801 din 4 august 2011 pentru ratificarea Convenţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1802 din 4 august 2011 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1834 din 12 august 2011 pentru ratificarea