12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2938
din 14 octombrie 2008 cu privire la simbolurile publice.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 775 din 24 martie 2011 privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare
a cauzelor sau de executare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 774 din 24 martie 2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul civil – art.268; ş.a.).
15. Aprobarea propunerii Biroului permanent ca să nu se desfășoare ședințe
ale Parlamentului în următoarele două săptămîni.
16. Declarație – felicitare cu ocazia sărbătorilor de Paști prezentată de către
domnul deputat Mihai Godea, Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi deputați,
Este deja ora 10.02, rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința
Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au înregistrat:
deputații Partidului Comuniștilor și deputații: Valeriu Guma, Ana Guțu, Vladimir
Plahotniuc, Vladimir Saharneanu.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile. Este forfotă mare în sală. Noi începem ședința.
Colegi, lăsați, vă rog, la o parte telefoanele mobile și să începem lucrul.
Conform datelor prezentate de Secretariat, ședința este deliberativă. Rog să
onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Deci vreau să vă anunț, stimați colegi, că avem pe ordinea de zi două blocuri
de subiecte: primul bloc – acele subiecte, care au fost înaintate de Biroul