Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 21 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.733 din 18 martie 2011 privind ratificarea Acordului de
împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica
Moldova.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.293 din 7 februarie 2011 pentru denunţarea Convenţiei
eurasiatice privind brevetele.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.734 din 18 martie 2011 privind ratificarea Contractului de
finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, pentru
realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.891 din 6 aprilie 2011 privind completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea
în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.970 din 15 aprilie
2011 cu privire la încetarea mandatului Președintelui Curții de Conturi.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.971 din 15 aprilie
2011 cu privire la încetarea mandatului de membri ai Curții de Conturi.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.972 din 15 aprilie
2011 privind numirea în funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.969 din 15 aprilie
2011 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului
Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic
(EURONEST).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2844
din 8 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr.509-
XIII din 22 iunie 1995 (art.1, 2, 3, 4 ş.a.).
2
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2938
din 14 octombrie 2008 cu privire la simbolurile publice.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 775 din 24 martie 2011 privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare
a cauzelor sau de executare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 774 din 24 martie 2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul civil – art.268; ş.a.).
15. Aprobarea propunerii Biroului permanent ca să nu se desfășoare ședințe
ale Parlamentului în următoarele două săptămîni.
16. Declarație – felicitare cu ocazia sărbătorilor de Paști prezentată de către
domnul deputat Mihai Godea, Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi deputați,
Este deja ora 10.02, rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința
Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au înregistrat:
deputații Partidului Comuniștilor și deputații: Valeriu Guma, Ana Guțu, Vladimir
Plahotniuc, Vladimir Saharneanu.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile. Este forfotă mare în sal
...