Stimați colegi,
În condițiile raportului prezentat de către comisia de profil, supun votului
aprobarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului cu nr.1993. Cine este pentru rog
să voteze. Majoritatea.
Vă mulțumesc.
Proiectul nr.1993 este aprobat.
Stimați colegi,
Pînă a purcede la proiectul de bază pentru ziua de astăzi, proiectul nr.683,
voi anunța o pauză, așa cum am discutat anterior la începutul ședinței, pentru a
oferi posibilitatea comisiei de profil să se convoace.
Reluăm ședința plenului Parlamentului la orele 11 și jumătate.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe, ne întîlnim în sala din partea stîngă,
unde se află sala Partidului Liberal Democrat.
P A U Z Ă