DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 24 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.214
din 1 februarie 2011 pentru modificarea articolului 28 din Legea nr.1245-XV din
18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.457
din 22 februarie 2011 pentru modificarea articolului 40 al Legii nr.416-XII din
18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1993 din 2 iulie 2010
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu
privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova (pct.1).
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului
Secretariatul, rog să se anunțe prezența deputaților în sală.
Domnule Ganaciuc, vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Vladimir Lupan, Grigore Petrenco – în delegație; Victor Popa – la
cerere; Ghenadie Ciobanu, Gheorghe Popa – din motive de sănătate; Iurie
Bolboceanu, Valeriu Ghilețchi, Mihai Ghimpu, Nicolae Juravschi, Chiril
Lucinschi, Mihail Poleanschi, Vladimir Saharneanu, Boris Vieru.