DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 21 iulie 2014 – continuarea ședinței din 18 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.240 din
12 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr.260 din 27 iulie 2006.
2. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.234
din 18 iunie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale
– art.5; Legea cu privire la ajutorul social – art.4; ș.a.).
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.296
din 17 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.297
din 17 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.210
din 5 iunie 2014 privind preluarea unei datorii de către stat. Proiectul a fost
dezbătut într-o ședință anterioară, urmează doar procedura de vot.
6. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.279 din 9 iulie 2014
pentru completarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.278 din 9 iulie 2014
privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor
(domnul Alexandru Mariț).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.174 din 13 mai 2014
privind eliberarea din funcție a Directorului general al Consiliului de administrație
al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.256 din 30 iunie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art. 1, 174, 1841;
Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice – art. 2, 5, 10). Proiectul a fost
dezbătut într-o ședință anterioară, urmează doar procedura de vot.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.294 din 17 iulie 2014.
cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2014.