11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.184 din
16 mai 2014 privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14 august 1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.84 din
3 martie 2014 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.67; Legea cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.8; ș.a.).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.69 din
21 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997 privind Codul electoral (art.8).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.291
din 16 iulie 2014 pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul
funciar – art.40; ș.a.).
15. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.262 din 2 iulie 2014 privind
numirea în funcție de Avocat al Poporului și în funcția de Avocat al Poporului
pentru Drepturile Copilului + raport. În urma procedurii de vot, va avea turul doi,
deoarece candidații nu au acumulat 51 de voturi ale deputaților.
Ședința începe la ora 11.11.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Serghei Sîrbu și
Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Continuăm ședința.
Și rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Fracțiunea
Partidului Comuniștilor nu s-a înregistrat, continuă protestul începînd cu ziua de
vineri. Nu s-au înregistrat deputații: Vieru Boris – din motive de sănătate, Mișin
Vadim – la cerere, Bolboceanu Iurie, Botnariuc Tatiana, Ceban Ion, Dodon Igor,
Godea Mihai, Greceanîi Zinaida, Guțu Ana, Ioniță Veaceslav.
Domnul Igor Corman:
Deci cvorumul îl avem. Continuăm ședința.