8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.183 din 7 mai 2015 cu privire la mediere.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din
5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Proiectul
nr.179 se remite în comisia permanentă sesizată în fond.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de
procedură penală – art. 821; Codul de executare al Republicii
Moldova – art. 173, 187; ș.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.186 din 8 mai 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica
Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de
pasageri și de mărfuri.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.145 din 14 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor
(art.2, 3, 4 ș.a.).
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.250 din
16 iunie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului
pentru drepturile copilului (Ecaterina Burlacu, Eugen Rusu).
Pentru candidatura doamnei Ecaterina Burlacu la funcția de
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului au votat
„pro” – 70.
Pentru candidatura domnului Eugen Rusu la funcția de Avocat
al Poporului pentru drepturile copilului au votat „pro” – 5.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.209 din 20 mai 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării
rutiere.
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.210 din 20 mai 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce
completează Convenția asupra semnalizării rutiere.
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.211 din 20 mai 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele